A jogbiztonság és a tisztességes eljáráshoz való jog sérült, amikor az Északma-gyarországi Regionális Vízművek (ÉRV) Zrt. az előző bérlő tartozására hivatkozva megtagadta a közüzemi szerződés megkötését egy frissen vásárolt, korábban önkormányzati lakás új tulajdonosával – állapította meg Szabó Máté ombudsman. Az Országgyűlési Biztos Hivatalának közleménye emlékeztet: a közüzemi szolgáltató csak a jogszabályban meghatározott esetekben tagadhatja meg a közüzemi szerződés megkötését. A biztoshoz egyébként az önkormányzat képviseletében eljáró jegyző fordult, mert előzőleg hiába kereste meg a vízszolgáltatót. Az ÉRV Zrt. álláspontja szerint azonban sem az önkormányzat, sem a bérlő nem járt el jóhiszeműen, hiszen tudtak a tartozásról. VG