Közélet

Egyre csökkennek az orosz veszteségek Ukrajnában

Tavaly év elején szenvedték el a támadó oroszországi csapatok a legnagyobb arányú emberveszteséget, ami azóta meredeken csökken.

A BBC orosz nyelvű adása – együtt a Mediazona nevű oroszországi ellenzéki elemzőközponttal (mindkettő Oroszországban a megbélyegző „inoagent”, külföldi ügynök minősítésű) – készített felmérést saját adatai, a médiában és a hivatalos közleményekben megjelent számok alapján. A felmérés azonban nem teljes körű, a valós veszteségek ennek a többszörösei lehetnek. Csak a több forrásból ellenőrzött veszteséget (például az oroszországi vidéki sajtóban a gyászjelentések, temetési hírek alapján) számították bele.  Az oroszországi ellenzéki szájt igazolja az állítást, hogy a veszteségek nagyobbik részét a vidékiek és a nem orosz területekről származó egységek szenvedték el.

A vidékről érkező katonák közül többen haltak meg a fronton
Fotó: AFP

A BBC szerint a legvéresebb hónapban, 2023 februárjában a fronton meghalt oroszországi katonák száma meghaladta a háromezret. Ebből

 a legnagyobb csoportot a besorozott, frontra vitt elítéltek (zeki) alkották, akik büntetésük eltörlése ígéretével vonultak be a hadseregbe 

és kerültek azonnal a háborús övezetbe. Közülük mintegy 1400-an veszthették életüket tavaly februárban  Ukrajnában, a harcokban. A második, legnagyobb veszteséget felmutató csoport – a harcok mintegy ötszáz halálos áldozatával – a behívottaké (mobilizovannije) volt. Csaknem ugyanennyi halálos áldozat a Wagner és a többi félkatonai zsoldossereg tagja volt, mint CsVK-sok (Csasztnaja Vojennaja Kompanyija – Magán Katonai Vállalkozás) vesztették életüket ama végzetes hónapban. A szerződésesek (körülbelül 240 halott) és az önkéntesek (mintegy 200 ember) álltak a veszteséglista utolsó két helyén.

 

Csökkent a halottak száma

Moszkva intervenciója kezdetén, 2022 márciusában a két médium felmérései szerint a több mint kétezer elesett oroszországi katona 95 százalékát a szerződéses állományúak alkották. 2022 áprilisa és szeptembere között az ukrajnai fronthalálozások nagymértékben, mintegy 50 százalékkal csökkentek, de a halottak döntően a szerződésesek közül kerültek ki, a többiek – legfeljebb az életüket vesztettek egyötöde –, az önkéntesek csoportját terhelték. Tavalyelőtt szeptembertől meredeken emelkedtek az oroszországi haderő ukrajnai veszteségei. A 2022. szeptemberi 1200-ról a harctéren elesettek száma októberben elérte az 1500-at (amelyből a szerződésesek aránya visszaesett 40 százalékra, mintegy hatszáz halottra). Tavaly januárban az elesett oroszországi katonák száma megközelítette a kétezret (amelyben több mint a felét a frontra vezényelt elítéltek adták). Tavaly február állította fel a szomorú veszteségrekordot. Ekkor vívták Bahmutért a háború legvéresebb harcait és a Wagner zsoldos hadsereg ekkor szenvedte el legnagyobb veszteségeit.

Ezt követően elkezdődött a halott katonák számának csökkenése. A folyamat egészen 2023 szeptemberéig tartott, amikor is a havi veszteségek körülbelül ezerre csökkentek és csaknem egyenlő mértékben négy csoportból kerültek ki: a szerződésesekből, a mozgósítottakból, az önkéntesekből és az elítéltekből. Tavaly októberben a  veszteségek ismét megugrottak, valamivel meghaladva a havi 1500 katonát. Ezután ismét csökkentek a fronthalálozások. A BBC-felmérés utolsó figyelembe vett hónapjában, 2024 márciusában az ukrajnai harcokban életüket vesztett katonák száma ötszáz alá esett, de ennek a felét az elhunyt önkéntesek jelentették. Azaz 2022 februárja és 2024 márciusa között, két év alatt a támadó oroszországi hadsereg halottakban mért embervesztesége 34 620 katona.

A Don környékét védték a legjobban

Ami a hadműveletek eltérő jellege és az oroszországi támadók emberveszteségének alakulása összefüggését illeti, 

az elemzés kiemeli, azután, hogy az oroszországi erők elfoglalták idén februárban az egyik legjobban kiépített és megerősített területet a Don-medencében, Avgyijivkát és környékét, a veszteségek visszaestek.

 Ebben persze közrejátszottak az ukrán hadsereg lőszerellátási gondjai, kiváltképpen a 155 mm-es nehéztüzérségi gránátokban egyre akutabbá váló hiány is. Hatottak a veszteségek alakulására az oroszországi támadók által az utóbbi hónapokban fokozottan alkalmazott új fegyvertípusok – az irányítható, szárnyakkal utólagosan felszerelt légi bombák is.

Moszkvai nem hivatalos források szerint ezzel jelentősen csökkentik a hadviselés anyagi terheit is. Ugyanis évtizedekkel ezelőtt legyártott, a raktárkészleteket terhelő légibombák átalakításáról van szó. Ezeket előbb-utóbb nem kis költséggel le kellett volna selejtezni. 

A légi bombák, egyszerű szerkezetüknél fogva, jóval tovább maradnak bevethetőek, mint a bonyolultabb rakéták, amelyek vegyi hajtóanyaga, még ha szilárd is, sokkal rövidebb idő után kezd el bomlani, veszélyessé válni.

Fotó: AFP

Ugyanakkor nyugati elemzők megjegyzik, hogy az oroszországi légierőnek komoly problémái vannak a bombák, rakéták repülőgépre való felfüggesztésével, annak biztonságos műszaki megoldásával. Emiatt fordul elő egyre gyakrabban, hogy bevetésre indulva a harci gépek „elvesztik” a felfüggesztősíneken, pilonokon rögzített fegyvereket, amelyek saját településeikre zuhanva komoly károkat okoznak.

A BBC/Mediazona felmérés megállapítja, hogy az oroszországi hadsereg becsült veszteségei, beleértve a két, Oroszországba immáron alkotmányosan is bekebelezett, úgynevezett népköztársaságot, a donyeckit és a luganszkit (amelyek saját fegyveres erőt tartanak fenn), összesen

 127 ezerre tehetőek. 

Ez, jegyzi meg a BBC orosz adása, mindazonáltal lényegesen kevesebb, mint a hivatalos ukrán adatok által meghatározott veszteséglista. A brit médium 2024. április végén (az oroszországi temetők adatait is figyelembe véve) legalább ötvenezerre becsüli Moszkva háborús halottainak számát. 

 

 

Wagner Ukrajna BBC család
Kapcsolódó cikkek