Harmóniát a lépések között

Közélet | Politika
1/2 oldal

Véleményemnek korlátai vannak. Ugyanis az Országgyűlés adta bátorítás, hogy az Állami Számvevőszék tanácsaival is a „köz” rendelkezésére álljon, nem jelentheti azt, hogy az ÁSZ alkotmányos szerepkörén túlterjeszkedő javaslatokat, adjak. Inkább néhány problémakezelési meggondolás jelzésével szeretnék segíteni azoknak, akik a cselekvés felelősségét viselik.
1. Az azonnali, a rövid és a hosszú távú lépések harmóniája, valamint az időtényező figyelembevétele talán a legfontosabb feladat. Sürgősen eldöntendő, mi az, amit ebben az évben meg kell és lehet tenni a bevételek realizálása és a kiadások teljesítése területén.
2. A „fűnyíróelvű” megszorítások nem alkalmasak lényegi kiadásbeli megtakarításokra, miközben az is kétséges, hogy ezek hosszabb távon is ilyen eredményre, s nem az ellenkezőjére vezetnek. Az ez évi teendők meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy egy megalapozottan átstrukturált pótköltségvetés kidolgozása még technikailag is több hónapot vesz igénybe, elfogadását követő hatásai meglehetősen korlátozottak. Következésképpen minden erőt egy eddigieknél megalapozottabb jövő évi költségvetés kidolgozására kell fordítani;
3. Meg kell haladni azt a tervezési gyakorlatot, ami arra ösztönzi a költségvetésből finanszírozott szervezeteket, hogy az ellátandó feladatokhoz viszonyítva minél nagyobb forráshoz jussanak. Ezért a továbblépés legfontosabb feltétele, hogy a költségvetés tervezésében a tevékenységszemlélet kerüljön első helyre.
4. A reformnak nem a finanszírozással, hanem az állam által felvállalt feladatok, az ingyenes vagy térítésköteles szolgáltatások meghatározásával és az ezekhez való hozzáférés mechanizmusainak tisztázásával kell kezdődnie. Az így kialakított költségvetés és az erre épülő finanszírozás hozza létre a feladatok és források összhangját.
5. Megkerülhetetlen a költségvetésből ma finanszírozott feladatoknak és a kapcsolódó intézményrendszer működésének felülvizsgálata, különös figyelmet fordítva a központi költségvetés és a helyi önkormányzatok körébe tartozó feladatokra;

Ipar, állam és egyetem hármasára épül a svéd egészségügy

Hampus Nilzén szerint az egészségügy gerince a svéd társadalomnak és alapja a jóléti ellátórendszernek.

Építsük együtt Öcsi Bácsi emlékét!

Puskás Ferenchez köthető tárgyi emlékek felajánlását várja a Puskás Múzeum.
Világgazdaság Piactér