A Betonútépítőben a Konflax Kft.-n keresztül gyakorol befolyást a Pannon-Flax. A 2 milliárd forintos jegyzett tőkéjű, jelentős kapacitásokkal bíró Betonútépítő részt kívánt venni az M3 autópálya Füzesabony--Polgár közötti szakaszának építésében, de az ennek hatása nélkül készített idei tervben is 260 millió forintos nyereséggel kalkuláltak. Korábbi információink szerint egy időben a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) Rt., illetve a Mahir Rt. is ajánlatot tett a Pannon-Flax, illetve a Betonútépítő megvásárlására, de ezek nem vezettek sikerre. Később a Vegyépszer Rt., az autópálya-építés fővállalkozója is kudarcot vallott. A Pannon-Flax felvásárlását pedig az az alapszabályi rendelkezés nehezíti, mely szerint egy részvényes vagy részvényesi csoport sem birtokolhatja a szavazatok több mint 25 százalékát.
A piacon elterjedt hírek szerint a Betonútépítő csődeljárási kezdeményezése taktikai okokból történt. Ez alátámasztható azzal, hogy a csődeljárás alatt az esetleges felszámolási kérelmek elbírálását fel kell függeszteni, illetve a sikeres csődegyezség esetén 90 napig az adóst fizetési haladék (moratórium) illeti meg. Csődegyezség akkor jöhet létre, ha az eljárás kezdő időpontjában lejárt hitelezői követelések jogosultjainak több mint fele, és a le nem járt követeléseket képviselő hitelezők több mint negyede egyetért a fizetési haladékkal, feltéve, hogy ezen követelések elérik az adós egyszerűsített mérlegében szereplő összes hitelezői követelés kétharmadát.
A sikeres csődegyezség azzal az előnnyel járhat a Betonútépítő részére, hogy egyrészt a mérlegben szereplő adatok valós tárgyalási alapot jelenthetnek a cégérték meghatározásához, illetve a fizetési haladék lejárta éppen az autópálya-építés márciusi újrakezdéséig tart.
Vannak azonban aggasztó jelek is a társaságnál, hiszen a mai napig nem valósult meg a Pannon-Flax tavasszal tervezett 1 milliárd forintos tőkeemelése. Ez akkor a Betonútépítő feltőkésítésére szolgált volna, amit akkori információink szerint a finanszírozó bankok aggályai indokoltak. Az pedig érdekes jelenség, hogy a Pannon-Flax december elején adott megbízást 100 ezer darab saját részvény vételére -- a megbízásából 40 ezer darab teljesült 870 forintos áron --, míg a papír tegnap 680 forintra süllyedt. Igaz, napon belül egyértelmű emelkedés volt megfigyelhető.