Továbbgyűrűzik az egykori LaSalle Értékpapír Rt. eddig is szövevényes ügye. A cég 1998 elején dolgozott ki egy -- opciós és bizományosi jogviszonyokból álló -- konstrukciót, amely az őszi tőzsdeválság idején összeomlott. Ezt követően többen pert kezdeményeztek a társaság ellen.
A pereskedők között voltak az akkor Budapest Növekedési és Cívis ''95 néven működő befektetési alapok. A LaSalle azonban -- sikeres viszontkeresetet előterjesztve -- a Növekedésitől 1,71 milliárd, míg a Cívistől 240 millió forintot nyert a tőzsde mellett működő választott bíróság előtti perben.
A kapott összeget felhasználva a LaSalle egyezséget kötött hitelezőinek többségével, a legnagyobb -- mintegy 800 millió forinthoz -- a Graboplast Rt. jutott.
A győri cég azonban az egyezség után sem hagyott fel a Budapest Növekedési elleni perrel. A Legfelsőbb Bíróság (LB) az idén májusi jogerős ítélete -- járulékokkal együtt -- mintegy 300 millió forint megfizetésére kötelezte az alapot. A háttérben egy MNB-kötvénycsomag transzfere állt, amelyet a LaSalle tévedésből utalt át a Növekedési számlájára. Már a felügyeleti biztos irányítása alatt álló LaSalle-nál észlelték a hibát, ezért az ebből eredő követelést -- a Növekedési értesítése mellett -- engedményezték a Graboplastra.
A Graboplast pernyertességét eredményező ítélet szerint a Budapest Növekedési a kétszeres fizetés kockázatának tette ki magát, mivel a LaSalle-tól kapott értesítés ellenére nem hivatkozott a brókercéggel szembeni választott bírósági perben az engedményezésre. (Az alapkezelő azóta sem tett közzé tájékoztatást arról, hogy az ítélettel szemben rendkívüli perorvoslatot kezdeményezett volna.) A LaSalle és az alapkezelő között létrejött sajátos megállapodás alapján viszont most a Növekedési Alap a brókercégtől követeli a Graboplastnak (is) kifizetett és immár 326 millió forintra duzzadt összeget.
A megállapodás a LaSalle és a két alap képviseletében eljáró Budapest Alapkezelő között 2000. március végén jött létre. Ebben az időpontban az alapok -- a jogerős ítélet alapján -- már teljesítették a 2 milliárd forintot a LaSalle-nak. A brókercég 1998. szeptember 8-a óta felfüggesztés alatt állt, a megállapodás megkötésékor törvényes képviseletét a felügyeleti biztos látta el.
Információink szerint -- a megállapodás alapján -- a LaSalle helytáll és fizetési kötelezettséget vállal harmadik személyek részéről az alapokkal szemben érvényesített igényért.
Az üzleti és jogi szempontból egyaránt nehezen indokolható okiratot a LaSalle részéről a felügyeleti biztos írta alá, de azt -- általunk ismeretlen okból -- az Állami Pénz- Tőkepiaci Felügyelet (ÁPTF) három akkori vezető beosztású tisztviselője is ellenjegyezte. A 2000. április 1-jén létrejött Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) az ÁPTF jogutódja.
Szintén érdekes körülmény, hogy az egykori brókercég már LaSalle Kereskedelmi és Szolgáltató Rt. néven működik. Korábbi tevékenységeivel felhagyott, és új vezető tisztségviselőket választott, a PSZÁF azonban még mindig felfüggesztés alatt tartja.