Az adómentesség általában bizonyos tevékenységekhez, termékekhez vagy alacsony forgalomhoz kapcsolódik. Amikor egy magánszemély vagy vállalkozás mentesül az adófizetés alól vagy egyes tételeket nem kell figyelembe vennie az adó alapjának kiszámításához. A személyi jövedelemadó (SZJA) alóli mentességek többnyire jövedelemtípusoktól függenek. Magánszemélyként nem kötelező adóbevallást készíteni és benyújtani, valamint SZJA-t fizetni, ha egy évben egyáltalán nem volt jövedelem, vagy csak olyan bevétel, amelyet a törvény alapján nem köteles bevallani (pl. családi pótlék, segélyek, kamatbevétel), illetve adóterhet nem viselő járandóság (pl. gyes, ösztöndíj, nyugdíj, lakhatási támogatás). Egyes vállalkozások mentesülnek a társasági adó alól (az alapítvány, közalapítvány, társadalmi szervezet, köztestület és lakásszövetkezet, ha bevétele legfeljebb 10m Ft, max. az adóévben elért összes bevételének 10%-a; önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, ha a kiegészítő vállalkozási tevékenységből származó bevétele nem haladja meg összes bevételének 20%-át; törvényben előírt feltételek teljesülése esetén közhasznú társaság, vízi társulat, illetve kockázati tőketársaság és kockázati tőkealap).