BUX 39,857.91
+0.90%
BUMIX 3,775.96
-0.27%
0.00%
OTP 8,480
+0.74%
KPACK 3,100
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
ZWACK 18,200
-1.09%
0.00%
ANY 1,585
0.00%
RABA 1,100
0.00%
0.00%
-0.61%
0.00%
+0.48%
0.00%
-9.05%
-0.98%
0.00%
+0.29%
OTT1 149.2
0.00%
0.00%
MOL 2,972
+2.06%
-0.13%
ALTEO 2,380
-0.83%
0.00%
-2.10%
EHEP 1,260
-4.18%
0.00%
+0.13%
MKB 1,972
0.00%
0.00%
+1.89%
0.00%
0.00%
SunDell 42,000
0.00%
0.00%
0.00%
-4.00%
0.00%
-0.70%
NUTEX 10.15
+1.50%
GOPD 12,900
0.00%
OXOTH 3,700
0.00%
0.00%
NAP 1,260
0.00%
0.00%
0.00%
Forrás
RND Solutions
Turizmus

Nyitnának a fürdők: pályázható jegyet a családoknak és munkáltatói támogatást kérnek a beoltottaknak

Tízezer forintos munkáltatói juttatást javasol az oltásra vállalkozóknak SZÉP-kártyára, évi három alkalomra pályázható családi fürdőjegyet, Post-Covid rehabilitációs program indítását osztrák mintára,a fürdőszolgáltatások áfa-csökkentését és a kieső bevételek részleges kompenzálását kérik a Fürdő Újraindítási Akcióterv részeként a piaci szereplők.

Tizennégy pontos javaslatcsomagot állított össze az újranyitásról a Magyar Fürdőszövetség a Fürdő Újraindítási Akciótervben, amelyet eljuttattak a kormányzat illetékeseinek is azzal a céllal, hogy az utolsó tartalékaikat is felhasználó fürdők az elmúlt közel egy év megpróbáltatásait követően fenntartható módon nyithassák meg kapuikat a látogatók előtt.

A 18 ezer munkavállalót foglalkoztató és 95-100 milliárd forint közötti forgalmat generáló hazai fürdőágazat képviseletében tett javaslatcsomag a hazai gazdaság újraindításához, a példátlan pandémiás válságból kilábaló turizmus minél gyorsabb újraépüléséhez kíván hozzájárulni konkrét cselekvési tervvel, ami az alábbiakat tartalmazza.

Kéthetes felkészülési idő

Az újranyitás lehetséges időpontjának kitűzésekor javasoljuk annak mérlegelését, hogy a biztonságos üzemindításhoz két hetes felkészülési időre van szüksége a fürdőknek. Kérik, hogy az újranyitás feltételeit a 2020. évi gyakorlattal szemben lehetőleg egységes és kötelező érvényű közegészségügyi előírások mentén határozzák meg, az ne ajánlások formájában történjen. Kérik, hogy a 2020. májusi eljárásrendtől eltérően a kültéri és beltéri medencék egy lépcsőben kerülhessenek megnyitásra a látogatók előtt. Egy esetleges részleges nyitás sok fürdő számára gazdaságilag lehetetlenné tenné a vendégek fogadását, egy ilyen feltétel csak tovább növelné a veszteségeket.

Javasolják, hogy a közegészségügyi előírások terén azok a COVID-protokollok legyenek ismét érvényesek, amelyek a 2020. november 11-i zárás előtt az MTÜ és az NNK szakmai útmutatói szerint már a gyakorlatban is megállták a helyüket, egyetlen hazai közfürdőben sem alakult ki fertőzési gócpont. A gőzfürdők és szaunák levegőminőségének és felülethigiéniájának ellenőrzésére a Fürdőszövetség külön szakmai protokollon dolgozik jelenleg.

Bértámogatás kiterjesztése

A hazai fürdőágazat vélhetően élen jár a válságágazatok között azzal, hogy ez idáig – friss felmérések szerint – a munkahelyek 77 százalékát sikerült megmenteni. Ebben a bruttó bérek után igényelhető 50 százalékos kormányzati bértámogatás jelentős pénzügyi eszközként nyújt segítséget. Azonban a november óta bevétel nélkül gazdálkodó munkáltatóknak elfogytak a lehetőségeik a bérek másik felének finanszírozásához, ezért csatlakozva más turisztikai szakszövetségekhez, javasolják a bértámogatás mértékének megemelését 75 százalékra és időbeli kiterjesztését 2021. augusztus 31-ig. Mindez a jelenleg érvényben levő munkáltatói járulékmentesség fenntartása mellett érdemi segítséget jelenhet a fürdőüzemeltetőknek.

A válság azokat a családokat az átlagosnál is erősebben sújtotta, ahol részmunkaidőben vagy csökkentett munkabérért kénytelenek dolgozni a családfenntartók. Esetükben a munkavállalói társadalom-biztosítási járulékterhek elengedését javasolják a 2020. tavaszi járulékmentességi modellhez hasonlóan.

A szezonalitásnak kitett turisztikai ágazatokban létfontosságú lesz, hogy a szolgáltatók tudnak-e alkalmazni elegendő új munkaerőt, ezért a bértámogatást célzó javaslatokat az újonnan felvett munkavállalókra is kiterjesztenék.

Fotó: Shutterstock

Gyógyászati szakdolgozók bérrendezése

Felmérések szerint 2020-ban a hosszú üzemszünetek miatt az egy évvel korábbi fürdőgyógyászati kezelésszámoknak csak a 38 százalékát vették igénybe a betegek, ami a fürdőgyógyászati kezeléseket társfinanszírozó TB-kasszánál jelentős megtakarítást generált. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó bértábla egyébként is hatalmas bérfeszültséget teremtett az állami egészségügyi ellátórendszer és a gyógyfürdők között, holott ugyanazon szakmákról, ugyanazon végzettségekről van szó mindkét területen. Az országos tisztifőorvosi előírásoknak megfelelve a 2020 novemberében bezárt fürdőkben egy héten belül meg kellett nyitni az egyébként is veszteséges gyógyászati tevékenységeket. A fentiek együttes negatív pénzügyi hatásának kompenzálására kérjük, hogy 2021. január hónaptól visszamenőleg is emeljék meg a fürdőgyógyászati kezelések TB térítési díjait a jelenlegi díjak háromszorosára. Ezek a térítési díjak 2012. óta nominálisan sem változtak.

Kérjik 01-es kódszámú gyógyvizes medencefürdő kezelés tárgyi adómentessé tételét a többi természetes gyógytényező ÁFA besorolásához hasonlóan.

Javasolják, hogy a NEAK az általa támogatott kezelések felírásához szükséges fürdőorvosi vizsgálatok elvégzéséért biztosítsa a járóbeteg szakrendelőknek ugyanezen tevékenységért nyújtott finanszírozást.

Amennyiben a fenti javaslatok megvalósítására nem lenne lehetőség, azt kérik, hogy az állam a 2021. évtől kezdődően a NEAK-támogatott kezeléseket nyújtó fürdőgyógyászatokon alkalmazott szakorvosok és egészségügyi szakdolgozók bérét az egészségügyi szolgálati jogviszonyra vonatkozó bértábla szerint térítse meg, egészítse ki.

Post-Covid rehabilitációs program indítása

Osztrák mintára a Fürdőszövetség Orvosi Szakbizottsága dolgozza ki a súlyos Covid fertőzésen átesett páciensek rehabilitációs protokollját. Az egyénre szabott mozgásprogramok támogatják az izomzat újraépülését, a páciensek légzési, neurológiai és pszichés rehabilitációját. Ezeket a terápiákat kérik bevonni a NEAK-finanszírozásba, ugyanis jelentősen tehermentesíti az állami egészségügyi ellátórendszert a fürdőgyógyászatok bevonása.

Erzsébet Családi Fürdőjegy Program indítása

A korábbi Erzsébet Fürdőjegy Program mintájára a magyar családok, kiemelten a nagycsaládosok részére minimális önerővel pályázható, 3 alkalomra szóló fürdőjegy program indítását javasolják 5 milliárd forint keretösszeggel. A program kiválóan összekapcsolható a Kajla-programmal – írják.

Széchenyi Pihenőkártyát érintő javaslatok

Javasolják a SZÉP-kártyát érintő kedvezményes adózású (szociális hozzájárulási adó alóli mentesség) 2021. június 30-ig tartó időszakának meghosszabbítását 2021. december 31-ig.

Az oltási hajlandóság támogatására a védőoltásban részesült személyek számára egyszeri 10 ezer forint összegű, a SZÉP-kártya egyes alszámláira utalható, kedvezményes adózású munkáltatói támogatás lehetővé tételét javasolják.

Kommunikációs kampányok indítása, támogatása

A fogyasztói bizalom erősítése és az utazásra, pihenésre szánt diszkrecionális jövedelmek itthon tartása érdekében olyan központi kommunikációs és marketing kampány indítását javasolák, amely kifejezetten a hazai fürdők, fürdővárosok látogatására ösztönöz, jelezve, hogy a Magyar Fürdőszövetség készséggel áll rendelkezésre a kampány lebonyolításában.

Újranyitási támogatás

Országosan egységesen az újranyitással járó többletköltségek (vegyszerkészletek, fogyóeszközök feltöltése, hosszú üzemszünet miatti haváriák elhárítása) számtalan fürdő számára jelent olyan nehézséget, mely el is lehetetlenítheti az újranyitást.

Javasolják ezért egy olyan egyszeri újranyitási támogatási forrás allokálását, ami az üzemmérethez, az éves látogatószámokhoz sávosan igazítva segíti az üzemszünet utáni újranyitást.

Újraindítási Gyorskölcsön kiterjesztése

A napokban elinduló Újraindítási Gyorskölcsön program kiterjesztését javasolják az önkormányzati/állami tulajdonú fürdőkre is, mert jelen formájában az nem érhető el a fürdők túlnyomó többsége számára, azok nem kis- és középvállalkozások. Az elérhető hitelösszeg sávosan kerüljön meghatározásra a kkv-szektorral azonos feltételek mentén. A hitelcél bér-, járulék-, rezsi- és működési költségek finanszírozása lehet.

Ár- és díjemelési moratórium felfüggesztése

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítását javasolják annak érdekében, hogy az önkormányzati tulajdonú fürdőüzemeltető társaságok érvényesíteni tudják a megnövekedő költségeiket az árazásban, ugyanis ezek a társaságok nem közszolgáltatást végeznek, hanem a versenypiacon nyújtják turisztikai szolgáltatásaikat.

Fürdőágazati oktatások szervezésének lehetősége

A jelenleg hatályos jogszabály (484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdése) alapján a felnőttképzésről szóló törvény vagy a szakképzésről szóló törvény szerinti képzés megtartása céljából muzeális intézmény, nyilvános könyvtár és közművelődési intézményben tartható, ott a képzés időtartama alatt a képzésen résztvevők és az oktatók tartózkodása megengedett.

Kérjik, hogy a rendelet módosításával a zárva tartó közfürdőkben fürdőszakmai oktatások szervezésére, lebonyolítására legyen lehetőség az újranyitásig is. A szakirányú fürdős képzések, tanfolyamok szervezésének lehetősége mellett ezek létrehozásához forrás allokálását is javasolják.

Gazdasági stabilitási törvény alóli felmentés

A 2019. év nettó árbevételének 20 százalékos mértékéig a gazdasági stabilitási törvény szerinti hozzájárulástól mentes hosszú lejáratú hitelfelvétel engedélyezését javasoljuk minimum 1 éves törlesztési moratóriummal.

A fürdőszolgáltatások áfa-kulcsának csökkentése

Továbbra is fenntartják kérésüket a fürdőszolgáltatások általános forgalmi adó kulcsának 5 százalékra csökkentésére.

Kiesett bevételek részleges visszapótlása

Nyugat-európai mintákhoz hasonlóan 2019. évi bevételek 50 százalékos mértékéig javasoljuk a 2020-21-ben kieső bevételek kompenzálását a fürdőüzemeltető társaságok részére.

Értesüljön a gazdasági hírekről első kézből! Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Kapcsolódó cikkek