Megújul a Budapesti Erőmű Rt.

Energia | Vállalatok

Piacai megtartása, illetve növelése érdekében új beruházásokon is gondolkodik a jelentősen megújuló Budapesti Erőmű Rt. (BE Rt.). Hatékonyságát műszaki fejlesztésekkel, gazdálkodása optimalizálásával, nem termelő vagyonelemei eladásával és túlszervezettsége felszámolásával javítja. A Főtávval és a Főgázzal stratégiai együttműködést kezdeményez.

A társaság tevékenységének felét házon belül, másik felét házon kívül lehet javítani – vallja Horváth Tamás, a cég közelmúltban kinevezett vezérigazgatója. A francia EdF-hez tartozó vállalat előtt két fő feladat áll: szakítani kell az eddigi gazdálkodásra jellemző üzleti passzivitással, lazaságokkal, amelyek eddig jórészt lerontották a technológiai fejlesztésekből adódó előnyöket. A BE Rt.-nek világos célokat és stratégiai irányokat megfogalmazó, korszerűen szervezett és dinamikusan működő társasággá kell válnia, amely helytáll az új versenypiaci követelmények között is. Mindezt a fenntartható fejlődés elveihez, vagyis gazdasági, szociális és környezetvédelmi szempontjaihoz igazodva, illetve a főváros és az érintett kerületek fejlesztési politikáját szem előtt tartva kell megvalósítania.

A műszaki fejlesztés évek óta tart: 1997-ben sor került a kelenföldi erőmű felújításának első szakaszára, tavaly lezárult az újpesti korszerűsítése, jövőre helyezik üzembe az új kispesti erőművet, 2005-ben pedig várhatóan megkezdődik a kelenföldi felújításának második szakasza is. Mindezek révén a BE Rt. nemzetközi összehasonlításokban is a legkorszerűbb berendezéseket alkalmazó olyan erőműegyüttessé válik, amely az említett három fő telephelyén gázturbinás, kombinált ciklusú üzemben áramot és hőt – kapcsoltan – állít elő.

E nagyszabású technológiai megújulásainak köszönhetően a cég a hagyományos erőműveknél 30 százalékkal kisebb energiafelhasználással működik, miközben kielégíti a legmagasabb uniós környezetvédelmi előírásokat is.

A fogyasztók szempontjából talán még fontosabb az, hogy a BE Rt. ilyen módon képes eleget tenni azoknak a lakossági elvárásoknak is, amelyek a hő árának csökkentésére irányulnak. Az újpesti erőmű 2002-es átadása óta az ellátott területen 8 százalékkal lett olcsóbb a hő ára – emlékeztetett Horváth Tamás.

A BE Rt. mindazonáltal paradox helyzetbe került. E jelentős fejlesztések kedvező hatása a közelmúltig alig javított a cég hatékonyságán, mivel a vállalati működés belső racionalizálása nem tudott lépést tartani az eszközállomány dinamikus megújulásával. A vállalati létszám korábbi időszakokból öröklődő túlméretezettsége, igazgatási, irányítási struktúrájának túlzott tagoltsága és felépítése “fejnehézzé” tette a céget. Ez nemcsak az irányítás hatékonyságának a terén okozott gondokat, hanem a vállalat költséggazdálkodására is rendkívül károsan hatott. A cég működési, és azon belül – főleg a létszámmal összefüggő – közvetett költségei meghaladták az árbevétel 10 százalékát. E helyzetet tovább nehezítette az üzemfenntartás nem piaci alapon, hanem önellátó jellegű megszervezése, amely kedvezőtlenül hatott a létszám- és költséggazdálkodásra is.

“Hozzá kellett látnunk a létszám- és az üzemfenntartási tevékenységünk optimalizálásához, az utóbbi vonatkozásban egy kiszervezési folyamat elindításához. Ezen alapvető célkitűzések mentén természetesen nekiláttunk a vállalati portfólió megtisztításának is, melynek keretében megválunk a vállalat fölöslegessé váló, nem termelő vagyonelemeitől, főként a használaton kívüli ingatlanok értékesítésével. A szociálpolitikát is új alapokra helyezzük” – fogalmaz a vezérigazgató.

A BE Rt. ma az ország legnagyobb hőerőművének számít, e társaság gondoskodik Budapest hőigényének 65 százalékáról, és a hőszolgáltatással kapcsoltan adja az ország áramtermelésének több mint 3 százalékát. Ám a budapesti hőpiacon megszerzett pozíciói felelősséget is rónak rá, ami Horváth Tamás szavai szerint nem egyszerűen ellátási felelősség, hanem megkerülhetetlen szerepvállalás Budapest életében mind gazdasági, mind környezetvédelmi, mind a társadalmi kapcsolatok terén. A vállalat nem függetlenedhet a főváros és a kerületek energiapolitikájától, hiszen ezek fejlesztési lehetőségei önmagukban is teret nyitnak a cég további fejlesztése, fejlődése előtt.

A BE Rt. ezért stratégiai együttműködés kialakítását javasolja a főváros életében hasonló szerepet betöltő olyan nagyvállalatokkal, mint a Főtáv és a Főgáz. Mindhárom említett nagyvállalat értelemszerűen érdekelt abban, hogy Budapestnek legyen egy előremutató energetikai koncepciója, programja, amelynek kialakítását a BE Rt. a maga részéről kifejezetten szorgalmazza, és kész abban szerepet vállalni. A vállalat ilyen irányú ambícióit – eddigi tapasztalatai alapján – igazolja az általa biztosított környezetbarát energia elterjesztéséhez fűződő érdek és törekvés a lakosság szempontjából is elfogadható hőárak elérésére.

75 ezer eurót nyert a digitális ergonómia magyar úttörője

Az AXS Motionsystems Kft. digitális ergonómiai fejlesztések mellett a gyártósorokon dolgozók fizikai leterheltségét is vizsgálja.

Szeptemberben is lendületben maradtak a bérek

A szeptemberi bruttó átlagkereset 392 300 forint volt.

Harmadik hónapban csökkent az orosz feldolgozóipar teljesítménye

Az orosz feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index (BMI) május óta legalacsonyabb szintre, 46,3 pontra süllyedt az októberi 46,9 pontról.

Bécsben megnyílt a legnagyobb „tesztutca”

Az osztrák fővárosban applikációval és szűrőpontokkal védekeznek a járvány ellen.
Világgazdaság Piactér