A közúti fuvarozásban "erősebb és jobban munkavállaló-barát verseny" megteremtését célzó bizottsági csomag első eleme abból indul ki, hogy az uniós fuvarozócégek egyre több EU-n kívüli tagországból származó sofőrt alkalmaznak, méghozzá uniós kollégáiknál lényegesen rosszabb feltételek mellett. Ennek megszüntetésére a tagországok számára kötelezővé tennék "vezetői igazolványok" kiadását (nem tévesztendő össze a vezetői engedéllyel), amelyekkel ellenőrizhető lenne, hogy a nemzetközi forgalomban részt vevő gépkocsivezetőket jogszerűen alkalmazzák-e. A nyugat-európai fuvarozócégek nagyrészt támogatják a javaslatot.
Az előterjesztés második eleme a sofőrök munkaidejére vonatkozik. Egy már életbe lépett direktíva szerint a heti átlagos munkaidő nem lehet több 48 óránál. A bizottság már 1998-ban előterjesztette ezen jogszabály kiegészítését; ennek értelmében a munkaidő legfeljebb heti 60 órára mehet fel, és négy hónapos időszakra vonatkozóan kell biztosítani a 48 órás átlagot. A kiegészítést egyelőre nem fogadta el a tanács, ezért a javaslattevő most azzal egészíti ki, hogy három évre mentességet biztosít az önálló sofőröknek a direktíva hatálya alól.
Nem kevésbé fontos az az előterjesztés, amely a hét végi "kamionstop" időtartamának egységesítésére tesz kísérletet. Jelenleg a tizenöt tagállamból nyolc alkalmaz ilyen jellegű forgalmi korlátozást, ám a tilalmak összehangolatlansága komolyan akadályozza a belső piac működését.
Amennyiben a tagállamok rábólintanak, szeptember 16. és június 14. között szombaton 22 órától vasárnap 22 óráig, az év hátralévő részében pedig szombaton 7-től vasárnap 22 óráig tartana a tilalom. Munkaszüneti napokon a megelőző nap estéjén tízkor kezdődne a kamionstop, és aznap este tízig tartana. A javasolt intervallumoknál hosszabb tagállami korlátozások ugyanakkor továbbra is érvényben maradhatnának, míg a mentességet élvező járműfajtákról egységes lista készülne.