A idei közbeszerzések értéke várhatóan meghaladja a 600 milliárd forintot -- mondta Berényi Lajos elnök --, szemben a tavalyi 524 milliárddal. Míg 2000-ben a pályázatok felét nyerték el a kis- és középvállalkozások, arányukat 2001-ben 60 százalék felettire prognosztizálta.
A közbeszerzési törvény 90 százalékban megfelel az európai uniós normáknak. Nem konform a hazai vállalkozóknak biztosított preferencia, az értékhatárok pedig alacsonyabbak az EU-ban alkalmazottnál. A KT elnöke szerint a hatályos törvény gyengéje az értékelés, ami gyakran szubjektív, és a pályázati kiírások sem mindig pontosak. Ezen a téren változtatás szükséges. Egyre kevesebben kockáztatják azonban a közbeszerzés kikerülését.
Lotz Károly (SZDSZ) hiányolta a KT beszámolójából a nagy ügyeket. Így az autópálya-beruházások közbeszerzés nélküli megvalósítását, mondván, hogy ezt az EU országjelentésében, a versenyhivatali beszámolóban, valamint szakértői véleményekben is kifogásolták. A képviselő szerint a KT beszámolójának foglalkoznia kellene a problémával.
Berényi Lajos válaszában elmondta, hogy a sztrádaépítés azért maradt ki beszámolójukból, mert a jelenlegi konstrukciójában nem tartozik kötelezően a közbeszerzési törvény hatálya alá. Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke bejelentette, hogy autópálya-vizsgálatot indítanak rövidesen. Ennek során megnézik, hogy az egyes sztrádaberuházások finanszírozási modellje megfelelt-e a magyar jog előírásának.
A közbeszerzési eljárások mellőzését az autópálya-építéseknél, illetve a téma kimaradását a KT beszámolójából az Országgyűlés gazdasági bizottságának ülésén is kifogásolták tegnap az ellenzéki képviselők. Mindkétparlamenti bizottság a vitákat követően általános vitára alkalmasnak találta a KT beszámolóját. Az utóbbi testület 17 igen és 9 nem szavazat mellett, míg a számvevőszéki 9 igennel és három tartózkodással.