Magyarországot akarja mintaesetként bemutatni az Európai Bizottság a csatlakozási tárgyalások agrárfejezetének közegészségügyi része kapcsán, annyira jó benyomást keltettek a vonatkozó kérdésekre adott magyar válaszok. Az agrártémakör úgynevezett horizontális ügyeivel foglalkozó fejezetrész amúgy Magyarországgal már jelentős részben tisztázódott, és jó esélylyel legkésőbb márciusban sor kerülhet ideiglenes félretételére.

A jelek szerint 44 magyarországi vágóhíd számíthat majd a csatlakozás után még öt évig türelmi időre, amíg összhangba hozzák működési feltételeiket az EU előírásaival. Számítások szerint a magyar húsproduktum 9 százalékát érinti majd ez. Bizottsági illetékesek nagy elismeréssel szóltak azokról a dokumentumokról, amelyeket a magyar fél a vágóhidak állapota és tervbe vett fejlesztése kapcsán adott át: a magyar eljárást egyúttal valószínűleg példaként fogják a többi tagjelölt elé is állítani.

A tagjelöltek többsége hosszú időn át még a dokumentumok átadásától is vonakodott. Ennek oka megfigyelők szerint az volt, hogy attól tartottak: az ilyen módon exponált üzemeik piaci hátrányt szenvedhetnek majd belföldön.

Az említett 44 létesítményből kikerülő termékeket külön címkével kell ellátni, és tilos lesz termékeik forgalmazása az EU-piacokon. Ennek betartását azonban - ellentétben egyes híresztelésekkel - nem fogják szisztematikusan ellenőrizni az "EU-ma-gyar" határon: a felelősség a magyar előállítót terheli, neki kell szavatolnia a szabályok betartását. Ha mégis tiltott termék kerülne közösségi területre, a magyar fél perelhető lesz majd.

Az agrárfejezet úgynevezett horizontális - az EU-költségvetést és a kvótákat nem közvetlenül érintő - részénél amúgy a főbb kérdéskörök: az élelmiszer-biztonság, a közegészségügy és az állattartás. Utóbbi esetében Szlovéniáról állították ki a legjobb bizonyítványt, míg Magyarország ennek kapcsán eredetileg három részterületen is átmeneti mentességet kért: a baromfiketrec-méreténél, valamint a sertés- és a borjútartás feltéte-leinél. A nagyüzemi baromfitartásnál az egy állatra jutó férőhely biztosítására benyújtott (2012-ig szóló) átmeneti kérelmet uniós részről elfogadták, míg a borjútartásnál a magyar fél állt el igényétől. A sertéstartásra vonatkozó átmeneti kérelmet EU-részről elutasították.

"Lényegében valamennyi fontosabb területen tisztáztuk az érdemi pontokat, és nem látszik semmilyen tényleges akadály az előtt, hogy a fejezet e részét egyelőre további tárgyalást nem igénylőnek minősítsük" - jegyezte meg ennek kapcsán egy EU-forrás. A témakör a főtárgyalók szintjén esedékes következő tárgyalási fordulón kerülhet majd napirendre, amire azonban valószínűleg csak márciusban kerülhet sor. Korábban voltak olyan nem hivatalos híresztelések, hogy a spanyol EU-elnökség már februárban is beiktathat ilyet, de diplomáciai források szerint Madridban jelenleg az eredeti, márciusi menetrend tartását gondolják reálisabbnak.

Fóris György - Brüsszel