A nyugati trenddel szemben Magyarországon nem emelkedett márciusban az egyik legjelentősebb bizalmi index. A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) beszerzési menedzserindexének (BMI) értéke a tavasz első hónapjában 51,9 pont volt, szemben a februári 53,7-del.

Igaz, a magyar mutató nem is járt meg olyan történelmi mélypontokat, mint nyugati társai. Sőt, az 50 feletti érték azt jelenti, hogy - ha csökkenő ütemben is - a kilátások javultak. A mérséklődő ütem a BMI csaknem minden részindexére érvényes: így például 50 feletti, de a feb-ruárinál kisebb értéket mutat a termelés és az új rendelések mennyisége. Határozott csökkenést (tehát 50 pont alatti szintet) mutat ugyanakkor az importtömeg, ami az exportorientált termelés fő forrása. A konjunktúramutató szerint mérséklődött a foglalkoztatás is. (VG)