Ügyeleti díj fizetésére kötelezte az Európai Bíróság az egyik kieli városi klinikát egy őt beperlő orvos ügyében. A bírósági ítélet szerint teljes egészében munkaidőnek kell tekinteni azt az úgynevezett korlátozott ügyeletet is, amelyet az orvos a munkáltató által meghatározott helyen tölt, még akkor is, ha számára megengedett a pihenés, vagy akár az alvás is az ügyeleti idő azon részében, amikor nincs szükség szolgálataira.

A német munkajog különbséget tesz az ügyelet (Arbeitsbereitschaft), a korlátozott ügyelet (Bereitschaftsdienst) és a készenlét (Rufbereitschaft) között. A készenlét idején a munkavállaló csak azt vállalja, hogy telefonon elérhető és bármikor behívható munkára. Az ügyelet idején a munkavállalónak kötelessége a munkaadó által megjelölt helyen tartózkodni és akár végig dolgozni, a korlátozott ügyelet során azonban előre meghatározzák, maximum hány órát dolgozhat a munkavállaló és minimum hány órát kell pihennie.

Ezt a minimális pihenőidőt nem volt hajlandó eddig kifizetni a schleswig-holsteini tartományi főváros klinikája, amit a bíróság most az EU-joggal ellentétesnek ítélt. A döntés - precedensjellege miatt - elemzők szerint már rövid távon is milliárdos többletköltséget okoz a német egészségbiztosításnak, s országos szinten 15 ezer újabb orvos munkába állítását teszi szükségessé, hogy a túlórák száma az új munkaidő-számítási rend mellett is a törvényben meghatározott plafon alatt maradjon.