Saját javaslatcsomagot dolgozott ki a termékdíjas szabályozás módosítására a GKM, összegyűjtve a fizetési kötelezettség által érintett ágazatok észrevételeit. A legfontosabb javaslatok közé tartozik, hogy a kötelező újrahasznosítási arányokat - saját költségükön - teljesítő vállalkozások a jövőben is teljes mentességet szerezhessenek a termékdíj fizetése alól. A jelenlegi szabályozás jövő évtől szigorítana a mentességi feltételeken: 2004-től a hasznosítási előírásoknak megfelelő vállalkozásoknak is ki kell fizetni a termékdíj 20 százalékát. Ezzel szemben a GKM álláspontja szerint a hasznosítási előírásokat teljesítő vállalatokat indokolatlan azzal sújtani, hogy a termékdíj egy részét is megfizessék - fejtette ki Szoboszlay Miklós, a tárca főosztályvezetője.

A GKM amellett foglalt állást, hogy a reklámhordozó papírok és az oldószerek kerüljenek ki a díjköteles termékek alól. Az oldószerek esetén a tárca részben környezetvédelmi szempontból is megkérdőjelezi a díjkötelesség indokoltságát, másrészt a díjjal kapcsolatos befizetések-visszaigénylések számos vállalkozás likviditását csökkentik, versenyhátrányt okozva nekik. A reklámhordozó papírok kapcsán a díj beszedése a gyakorlatban szintén bonyolult az értelmezési nehézségek miatt, emellett a cégek és az állami szervek adminisztrációs többletterhéhez képest eddig nagyon kevés bevétel folyt be a költségvetésbe ebből a forrásból.

A csomagolások hasznosítása kapcsán a GKM megszüntetné azt az előírást, hogy a feldolgozott anyagok legalább 20 százaléka a lakossági szelektív hulladékgyűjtésből származzon. A tárca szerint ez a hasznosításra kötelezett cégeket, vagy az általuk megbízott koordinálószervezetet kiszolgáltatottá teszi az önkormányzatokkal megkötendő megállapodások előkészítése során, s a taxatív megkötés az iparban és a kereskedelemben folyó szelektív gyűjtés kiterjesztését is viszszafoghatja. A GKM szerint a lakossági szelektív gyűjtést külön rendeletben kellene szabályozni, pontosan meghatározva az egyes szereplők kötelezettségeit és jogait. A csomagolásokkal összefüggésben a GKM megszüntetné azt az előírást, hogy azok a kiskereskedők is jelentkezzenek be az illetékes hatóságokhoz, amelyek a díj fizetésénél meghatározott legkisebb kvóta alatt hoznak forgalomba csomagolóanyagokat.

A tárca azt is szorgalmazza, hogy anyagfajtánként külön szabályozzák, mekkora indulótőkével lehessen a hasznosítást megszervező koordinálószervezeteket alakítani, mivel a kisebb mennyiségben keletkező hulladékfajták esetén elegendő lenne kisebb szervezeteket létrehozni a feldolgozás megszervezésére. A GKM azt is indokoltnak tartaná, ha a jogalkotó csökkentené a gumiabroncsok kapcsán meghatározott, jelenleg 75 százalékos hasznosítási kötelezettséget.

A termékdíjak kapcsán várhatóan több minisztérium is egyeztetni fog, mivel a szabályozó ügyében leginkább kompetens Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KVM) ugyancsak az előírások módosítását tervezi. A zöldtárca szintén foglalkozik a mentességi feltételek módosításával, valamint az oldószerek és a reklámhordozó papírok kérdéskörével. A gépjárművekre és az elektronikai termékekre is kiterjesztené a fizetési kötelezettséget, s javaslatcsomagjában arra is kitér, hogy az import után miként szedjék be a díjat a nyugati határokon a vámhatár 2004. május 1-jei megszűnését követően.