A lapfejlesztés újabb fontos állomásához érkeztünk azokkal az újdonságokkal, amelyeket mai számunkban láthatnak először olvasóink. Igen, láthatnak, mert most alapvetően a látványelemek cizellálásáról van szó: infografikák, grafikonok, táblázatok, portrék, didaktikus szerkesztésű szövegkiemelések rendszeresítéséről, módszeres alkalmazásáról. Célunk az információk hatékonyabb közvetítése, s szakmailag igazolt tény, hogy ez a közléstechnika - az információs tartalmat hordozó látványelemek felhasználása - megkönnyíti az olvasó számára az információ befogadását, értelmezhetőségét, memorizálását.

További újdonság a frontoldali kiajánlóblokk, amelyben az eddigieknél hatásosabban kívánjuk felhívni olvasóink figyelmét lapunk legérdekesebb írásaira, neves - adott esetben Nobel-díjas közgazdász - szerzőire, a lapszámban levő szakoldalakra, mellékletekre. Reményeink szerint ezekkel az elemekkel még inkább olvasóbarát lesz a Világgazdaság, az új, szebb és könnyebben olvasható betűtípus, a laza tördelésű, illusztrációgazdag oldalak pedig a szem számára is vonzóbbá teszik lapunkat.

A tartalomról most annyit: kommunikációnkban változatlanul elsőbbséget élvez Magyarország felkészülése az Európai Unióhoz való csatlakozásra, s lapunk sok, az üzletemberek számára hasznos és hasznosítható, gyakorlatias információ közlésével kívánja kiszolgálni olvasóit. Folyamatosan napirenden tartjuk a magyar gazdaság versenyképességének kérdését, a kormányzati döntésekkel kapcsolatosan a munkaadók érdekeinek megjelenítését. Ez egyben azt is jelenti, hogy még tágabb teret nyitunk a gazdaság és az üzleti élet szereplőinek gondolataik, javaslataik kifejtésére.

Közelebb az olvasóhoz - áll a címben, s kérem olvasóinkat, fogadják nyitottan, bizalommal ezt az üzenetet.