BrüsszelMiután ismét számos érvvel elutasította a konvent által javasolt szövegtervezet verzióját a jövőbeli Európai Bizottság összetételére - amelyben bizonyos rotációs váltakozásban lennének szavazó és nem szavazó biztosok -, a brüsszeli testület tegnap egyhangú szavazással alternatív javaslatot fogadott el.

Mint Romano Prodi, a testület elnöke sajtóértekezletén kifejtette, a konventszöveg alapján a leendő EU-alkotmány 90 százaléka már készen van. A brüsszeli testületnek ugyanakkor kötelessége, hogy rámutasson a gyenge pontokra, ahol még javítani, tisztázni, véglegesíteni kell.

Prodi alapvetően négy ilyen kérdéskört említett (ld. keretes összefoglalónk), közülük a csatlakozó országok és kisebb tagállamok többsége számára a bizottság majdani összetétele az egyik legfontosabb. A testület itt határozottan ellentmond a szavazó és nem szavazó biztosok ötletének. Ehelyett olyan megoldást javasol, amelyben minden ország egy taggal képviselteti magát, ezek pedig munkacsoportokat alkotva felügyelnének egy-egy átfogó témakört. Minden csoportban legalább heten lehetnének, és egy-egy biztos legfeljebb három ilyen formációnak lehetne a tagja.

A szavazó és nem szavazó státus problémáját azzal kívánják megkerülni, hogy az eldöntendő kérdések körét kettébontanák: lennének átfogó, nagy jelentőségű ügyek, politikai irányelvek, amelyekben az egész testület dönt - továbbra is fenntartva az eddig testületi felelősséget, és volnának az egyes csoportok szűkebb témakörei, amelyekről ők maguk közvetlenül dönthetnek. A csoportos döntés többségi szavazással történne, miután a testület egészét a várható szavazásról értesítették, megadva a lehetőséget, hogy azon biztosok, akik nem tagjai a munkacsoportnak, azok is írásban véleményt nyilváníthassanak. Ha a témakör fontossága megkívánja, bármely bizottsági tag kezdeményezésére a testület elé vihető megvitatásra, még a kilátásba helyezett csoportdöntés előtt.

Sajtóértekezletén Prodi számos érvvel igyekezett megvédeni javaslatukat. Utalt arra, hogy a konventverzió lehetetlenné tenné a kollektív felelősség gyakorlását, megszüntetné a biztosok közötti egyenlő jogállást, és a jelen nem lévő országok közvéleményét még jobban eltávolítaná az Európai Uniótól. Cáfolta, hogy 25 ember számára nem lehet hatékonyan munkát szervezni és utalt arra, hogy akad jó néhány ország, ahol a kormány létszáma sem kisebb ennél. Bizottsági részről hangsúlyozzák: a közzé-tett vélemény nem a testület egy részének, hanem egésze által osztott nézet, amelyet a jövőben, a kormányközi konferencián, mint testületi álláspontot képviselnek majd.