A strukturális alapok felhasználására való felkészülést, a humánerőforrás-fejlesztést, a projekttervezést és -végrehajtást, illetve az elektronikus tanulást segítik azok a kurzusok, amelyeket az idén indít köztisztviselők, tanácsadók, érdek-képviseleti szakemberek és potenciális pályázók számára a Strukturális és Kohéziós Alapok Képzőközpont (SAKK). A képzési programba oktatók is bekapcsolódhatnak, akik az uniós támogatáspolitika kérdéskörében kapnak szakmai és módszertani továbbképzést. A SAKK képzésein a Tempus Közalapítvány szervezésében tavaly 1320-an vettek részt. (VG)