Az Alkotmánybíróság december 13-án nyilvános ülésen hirdeti ki a büntető törvénykönyvnek a kábítószerrel kapcsolatos alkotmányossági határozatát. Az indítványok a szabályozás jelenlegi módját azonos és eltérő oldalról többszörösen kifogásolták. Egyikük, Hende Csaba ellenzéki országgyűlési képviselő. A Társaság a Szabadságjogokért ezzel kapcsolatban pert indított az AB ellen, mert nem voltak hajlandók nyilvánosságra hozni a beadvány tartalmát.

Az AB rövid közleménye szerint egyes indítványozók a kábítószer-fogyasztás büntethetőségét támadták, mások éppen a kellő szigort hiányolták a Btk. rendelkezéseiből. További indítványozók a nemzetközi szerződésekre hivatkozással a gyermekek jogainak sérelmét állították, illetve a jogbiztonság követelményébe ütközőnek tartották a szabályozást. (index)