Az érdekszövetség közleménye szerint a kormány-előterjesztés elutasításának az az oka, hogy a tervezett módosítás lényegesen szűkítené az önkormányzati gazdálkodás kereteit. Az önkormányzatok döntő többségének hitelfelvétele korlátozódik. A források visszaszorításának hatása elsősorban az önkormányzatok fejlesztésénél jelentkezik.  A felveendő hitel nagysága kisebb lehetőséget biztosít az önkormányzati fejlesztések területén. Ezáltal elmaradnak olyan infrastrukturális beruházások, amelyek az adott településen, térségben a gazdasági fellendülés elengedhetetlen feltételei lennének. A növekvő munkanélküliség, alacsonyabb személyijövedelemadó-fizetési képesség többszörösen hat vissza az önkormányzatokra. Ugyanakkor lesznek olyan önkormányzatok is, amelyeknek egyáltalán nem lesz lehetőségük hitelt felvenni, így működésképtelenné válhatnak. A jelentős összegű önkormányzat általi meghitelezéseket - amelyek utófinanszírozású pályázatok miatt keletkeznek, és rendezésük az Államkincstár részéről időben nem történt meg - is az önkormányzatok pénzügyi feladatai közé sorolják, mint az államtól átvállalt feladat.

A szövetség választmánya – mint fogalmaznak - visszautasítja a kormány azon kijelentését, miszerint a 2008. évi államháztartási hiány a helyi önkormányzatokat megillető támogatások miatt jelentkezik.  Elfogadhatatlan a megyei jogú városok önkormányzatai számára, hogy egy kétharmados törvény végrehajtását a kormány rendeletben kívánja szabályozni – zárul a dokumentum.