Jövő péntektől lehet jelentkezni a válság miatt nehéz helyzetű vállalkozásoknál dolgozók munkában tartását elősegítő Megőrzés című pályázatra. A napokkal ezelőttre ígért s a szociális és munkaügyi tárca által most közzétett pályázat keretében kétfajta vissza nem térítendő bértámogatást lehet kapni, ha a munkáltató a támogatás időtartamával megegyező ideig továbbfoglalkoztatási kötelezettséget vállal.
A munkahelymegőrző bértámogatás igénylésekor igazolni kell, hogy a nehézségek a recesszióból erednek és átmenetiek. Továbbá azt, hogy az érintett cég a munkavállalókat csak munkahelymegtartó támogatás igénybevételével tudja megtartani. A támogatás mértéke a legkisebb vállalkozásoknál (3–50 főt foglalkoztató) az érintett munkavállalók munkabére és a munkáltató által ténylegesen kifizetett járulékok 75 százaléka. A nagy cégeknél (250 fő fölött) pedig a munkabér és a munkáltatók által ténylegesen kifizetett járulékok 25 százaléka. De vállalkozásmérettől függetlenül a támogatás havi mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg a kötelező legkisebb munkabér és járulékai 150 százalékát. A támogatás időtartama a 3–50 főt foglalkoztató vállalkozásoknál legfeljebb 12 hónap, az ennél nagyobb cégeknél kikötés, hogy három hónapig igénybe kell venni. Ez a támogatási forma csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, három pénzügyi év vonatkozásában nem haladhatja meg a 200 ezer eurót.
A másik forma csökkentett idejű foglalkoztatás esetén egészíti ki a munkavállaló munkaidő-rövidítés miatt kiesett bérét. Összege a munkavégzéssel nem töltött, kieső munkaidőre jutó munkabér legfeljebb 80 és a munkáltató által erre az időre kifizetett járulékok 80 százaléka. Időtartama 3–12 hónap. A pályázat támogatja, hogy a munkával nem töltött időben a munkavállalót képzésbe vonja a cég, erre 80 százalékos támogatást lehet elnyerni. A támogatás képzési része szintén de minimis típusú.
Pályázni január 23-tól november 25-ig lehet. A projekt a benyújtástól kezdve saját felelősségre elindítható. A Munkaerő-piaci Alapból 6 milliárd forintot különítettek el három munkaerő-piaci támogatási programra (Megőrzés, Munkába..., Új kilátások).