Idén novemberben kezdődött a MOHU nagyszabású, országos hulladékudvar-építési programja, amelynek első helyszíne Esztergom. A korszerű létesítmény várhatóan 2024 májusától várja a város és térsége lakosságát, amelyet a következő tíz évben országszerte további 82 hasonló létesítmény követ, az első körben többek között Tisztaföldváron, Karcagon és Veresegyházán. Az új hulladékudvarokban meghosszabbított nyitvatartással várják a lakosokat, és sokkal szélesebb lesz a leadható anyagok köre. A leadott hulladék mennyiségét és szállítását egy transzparens informatikai rendszer, a Waste Tracking ellenőrzi. 

A hulladékudvar-rendszer fejlesztésének célja az újrahasznosítás növelése, a lerakás csökkentése és környezetünk megóvása. A MOHU a hazai hulladékudvarok fejlesztése érdekében több mint tízmilliárd forint beruházást hajt végre a következő tíz évben. 

Napjainkban a nagy mennyiségben keletkező hulladékok és nem megfelelő kezelésük okozza az egyik legsúlyosabb fenntarthatósági problémát az emberiségnek. Ezt felismerve az ambiciózus vállalásokat tett. 2040-ig 65 százalékra kell növelni a települési hulladék újrahasznosítását, ez a szám Magyarországon jelenleg több, mint 30 százalék, a lerakást pedig 10 százalékra kell csökkenteni, ez hazánkban most 50 százalék. 

© Unger Tamás
20230104 BükElromolva is értékes - Hulladékudvarokban, kereskedőknél is leadható az elektronikai eszköz.Fotó: Unger Tamás UT Vas Népe 20230104 Bük

Elromolva is értékes - Hulladékudvarokban, kereskedőknél is leadható az elektronikai eszköz.
Fotó: Unger Tamás UT Vas Népe
Az összes hulladék visszagyűjtése a cél. Fotó: Unger Tamás / Vas Népe

A MOHU a célok elérése érdekében a lakosság számára modern, lakosságbarát hulladékgyűjtő udvarokat hoz létre. A hulladékudvar-hálózat bővítése és a szolgáltatás fejlesztése ugyanis javítja a hulladékok útjának követhetőségét, tisztább anyagáramokat eredményez, és több hulladéktípus gyűjtését teszi lehetővé. Ezekkel az intézkedésekkel, valamint szemléletformálással jelentősen növelhető az újrafeldolgozás aránya és csökkenthető a lerakókba kerülő hulladék mennyisége. 

A MOHU a következő tíz évben országszerte 83 új hulladékgyűjtő udvart létesít. A hulladékudvarok kiépítése ütemezetten történik, évente mintegy tíz hulladékudvar előkészítése, majd kivitelezése valósulhat meg 2025-től. 

Miben lesznek mások az új hulladékudvarok? 

A korábbi, széttöredezett rendszerben nagyon megoszló és változó volt a leadható hulladékok típusa hulladékudvaronként. Volt, ahol fémet, volt, ahol textilt nem lehetett leadni, és szinte minden udvar saját maga döntötte el, mit vesz át. Ez a rendszer nagyon megnehezítette a hulladékok leadását, és nyomonkövetését. A MOHU által fejlesztett rendszer működése sokkal egyszerűbb lesz, hiszen az új hulladékudvarok mindegyikében ugyanazokat a hulladéktípusokat lehet majd leadni. Az udvarok kialakításában fontos szerepe lesz annak is, hogy a különböző hulladéktípusokat külön raktározzák, ne keveredjenek, és hogy a leadott anyagokat mérhetően gyűjtsék.

A típustervek elkészítése során a MOHU kiemelt szempontként kezelte, hogy az új udvarok a helyszíni lehetőségek függvényében modern, lakosságbarát kialakításúak legyenek, a lehető legkönnyebb megközelíthetőséggel, parkolóhelyekkel és akadálymentes kialakítással. 

Hol lesznek ilyen hulladékudvarok? 

A tervezett új hulladékudvarok helyszínét a társaság minden esetben a település és térségének lakosságszáma, illetve a szolgáltatás helyi elérhetősége alapján választja ki. 

A MOHU első körben azokat a települési önkormányzatokat kereste meg fejlesztési terveivel, ahol a lakosságszám megköveteli a hulladékudvar létesítését, illetve a környező településeken sem áll rendelkezésre hulladékudvar. A koncesszió keretében foglalt vállalás alapján minden 5000 főt meghaladó népességű településen mobil vagy fix hulladékudvart, minden 10 ezer főnél nagyobb lakosságszámú településen és a 25 ezer főnél népesebb gyűjtőkörzetekben fix hulladékudvart szükséges létesíteni, illetve üzemeltetni.