A tenderre hat külföldi cég kapott meghívást: az amerikai Artec Consultants, a szintén amerikai Kirkegaard Associates, az angol Sandy Brown Associates, a finn Concert Hall Consortium, a német Müller GmbH, valamint a dán Jordan Akustik. Az igazgató szerint a feladatot azért bízzák külföldire, mert a magyar akusztikai gyakorlatban nincs megfelelő szakember, hiszen a Zeneakadémia létesítése (1907) óta nem épült Magyarországon komolyzenei koncertterem. (A műszaki egyetemen nincs külön akusztikusképzés -- tájékoztatták lapunkat az intézmény dékáni hivatalalában --, csak tantárgyként hallgatnak akusztikát az építészhallgatók.)
A Nemzeti Hangversenyterem, a Modern Magyar Művészetek Háza, valamint a Hagyományok Házának építésére még decemberben kiírják a tendert. Az alapozás januárban indul, a műszaki átadás 2003 végére várható. A beruházásra a Duna Sétány Kft. és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (NKÖM) Duna Múzeum Kft., Hagyományok Háza Kft és Nemzeti Filharmónia Kft. néven 10-10 millió forint alaptőkével projekttársaságokat hozott létre, ezeket már bejegyezték. A törzstőke 1 százaléka a minisztérium, a többi a Duna Sétány Kft. tulajdonrésze.
A beruházást a társaságok 70 százalékban banki hitelből és 30 százalékban saját tőkéből finanszírozzák. A szükséges forrást tőkeemelések formájában a Duna Sétány Kft. bocsátja majd rendelkezésükre. Az elkészülő épületek tulajdonosai első lépcsőben a projekttársaságok lesznek, viszont az átadásukat követő három éven belül az NKÖM megvásárolja a Duna Sétány Kft. tulajdonrészét. További hét év bérleti idő alatt kerülnek 100 százalékig állami tulajdonba az ingatlanok.
A három intézmény felépítéséhez és működtetéséhez szükséges hitelfelvételre a kormány 52 milliárd forint készfizető kezességet vállal. A tervezett munka áfa nélkül 31,6 milliárdba kerül, az 52 milliárdos keret fennmaradó részét a bérleti és üzemeltetési díjra, valamint a banki kamatokra fordítják.