Tavaly az éles versenyben álló két országos kereskedelmi televízió, a RTL Klub és a Tv 2 versenyében az utóbbi jelentős pozíciókat veszített. Az AGB adatai szerint az RTL Klub a 18-48 évesek célcsoportjában - januártól februárig, havi átlagban - 41,7 százalékról közel 46 százalékra növelte részesedését, míg ugyanezen idő alatt a Tv 2 januári 38,3 százalékos részesedése decemberre 30,2 százalékosra olvadt. Hasonló trend jellemezte a Tv 2 hagyományos célcsoportjának számító, lényegében a teljes tévéző lakosságot jelentő úgynevezett 4+ célcsoport nézettségét: itt a Tv 2 januári 42,4 százalékos részesedése decemberre 33,2 százalékosra apadt, míg az RTL Klub 34 százalékosról 39 százalékosra növelte saját részarányát a televíziózók körében.

A Tv 2 "kétfrontos" visszaesése annál is meglepőbb, mert a csatornát működtető MTM-SBS Televízió Részvénytársaság 2000-ben, de különösen 2001 folyamán alapított új cégekkel mintegy megkettőzte önmagát. Ezen időszak alatt ugyanis - a CompLex cégadatbank nyilvántartása szerint - az MTM-SBS alapítói és társtulajdonosi részvételével 12 gazdasági társaság alakult, ebből 8 vállalat 2001 folyamán.

A társaságok közül ötnek (Zenenet.hu, Autó 5, Miss Cyberspace, Vásároljunk Együtt, Netbankár ) főtevékenysége a hirdetés - amely értelemszerűen az MTM-SBS mint kereskedelmi televízió tevékenységeinek sorában is szerepel. Hasonlóan a Tv 2 saját profiljába vág annak a három társaságnak (Tv Szinkron, Forró Nyomon, Interaktív) a működése, amelyek főtevékenységként a film- és videogyártást jelölték meg. Az Interaktív gyártotta egyébként a Tv 2 ősszel sugárzott hazai gyártású reality show-ját, a Bázist, illetve a kórházi sorozatot, és Kereszty Gábor társtulajdonos szerint folyamatosan készíti a Naplót, a csatorna reggeli műsorát és az Aktív című új produkciót.

Arra a kérdésre, hogy a Tv 2 tevékenységeinek strukturális átalakításától milyen hozadékot várt az MTM-SBS menedzsmentje, illetve hogy a csatorna működését érintő jelentős szerkezeti átalakítás vajon hatott-e a Tv 2 nézettségi adataira, a munkatársai felvilágosítása szerint a múlt pénteken egész nap házon kívül tartózkodó Tolvaly Ferenc vezérigazgatótól nem sikerült választ kapnunk. Perjési András ügyvéd - az MTM-SBS jogi képviselőjeként - titoktartási kötelezettségére hivatkozva nem kívánt felelni a cégügyekkel kapcsolatos kérdéseinkre, és - mint az utóbbi tíz nap egyikén sem - lapunk zártáig Laluk Márta programigazgatót sem sikerült utolérnünk a Tv 2 műsorpolitikájával kapcsolatos kérdéseinkkel.

Holott a nézettség kérdése egyre égetőbb: 1998-ban, éves átlagban a Tv 2 a 18-49-es éves célcsoportban is a mezőny élén állt, a célcsoportban az RTL Klub már 1999-ben átvette a vezetést, és 2001-ben a Tv 2 hagyományos célcsoportjában is sikerült előnyt szereznie.

Acsay Judit