Az alkoholos állapot a szabad bizonyítás elve alapján nem csak véralkohol-vizsgálattal bizonyítható - szögezte le a Legfelsőbb Bíróság a következő jogvitában.

Az ügy felperese egy nemzetközi vonaton felszolgálóként dolgozott. Külföldön, menet közben kora este az ellenőrök szondavizsgálatot végeztek, amely az érintettnél alkoholos befolyásoltságot jelzett. Ő a vizsgálat eredményét nem fogadta el. Véralkohol-vizsgálatot kért. Az ellenőrök által felvett jegyzőkönyv szerint még este felfüggesztették a munkából. Ám ezt - állította - az utasítás kiadására jogosult főpincér nem hozta a tudomására. Így tovább dolgozott másnap délig. Magatartása, az utasítás megszegése miatt rendkívüli felmondással megváltak tőle.

A felszolgáló a munkaügyi bírósághoz fordult. Az arra az álláspontra helyezkedett: a cég nem bizonyította a felperes ittasságát, és azt sem, hogy emiatt utasították volna őt a munkavégzés abbahagyására. A felmondás tehát nem felelt meg a munka törvénykönyve követelményeinek.

A munkáltató fellebbezett, és a másodfokú igazságszolgáltató fórum az elsőfokú ítéletet megváltoztatva elutasította a keresetet. A bizonyítékok mérlegelésével megállapította, hogy a felszolgálót utasították arra, ne dolgozzék tovább, de ő megtagadta az együttműködést. A főpincér pedig ezek után tudomásul vette, hogy munkatársa folytatja a munkát.

A felperes felülvizsgálati kérelemmel élt az LB-hez, amely figyelemmel volt az eset megítéléséhez szükséges alkoholszondás vizsgálat körülményeire is. A felperes által kért véralkohol-vizsgálatra nem volt mód. Az LB, utalván az idevágó munkaügyi kollégiumi állásfoglalásra, kifejtette: az alkoholfogyasztás bizonyításának egyéb módon is helye van. Az adott esetben a szonda színét a bizonyítékok egybehangzóan megjelölték, de ezt a felperes vitatta, és a véralkohol-vizsgálat nem volt elvégezhető. Így az alkoholos állapot ténye nem igazolt - mondta ki az LB.

Rámutatott arra is: a munka abbahagyására világos és egyértelmű utasítást kellett volna adni. Ez az azonban nem volt megállapítható a rendelkezésre álló bizonyítékokból, következésképpen az utasítás megszegésére alapított rendkívüli felmondás sem bírálható el - hangsúlyozta az LB. Ezért a munkaügyi bíróságot új eljárásra és új határozat meghozatalára utasította. (MKK)