A fenntarthatóság témaköre jó néhány oldalról megközelíthető. A Miskolci Egyetemen megvan az a több tudományágat felölelő tudás, amely környezeti, társadalmi és gazdasági szempontból egyaránt válaszokat tud adni a felmerülő kérdésekre. Az intézmény fenntarthatósági programja pedig nemcsak az egyetem energiahatékony működéséhez járul hozzá, hanem a környezettudatos gondolkodás közösségi szintű alakításához is.

Fotó: Miskolci Egyetem

A Miskolci Egyetem a modellváltás idején megfogalmazott fenntarthatósági stratégiája az oktatásra, a kutatásra és az energiahatékony ipari fejlesztésekre, valamint az intézmény és az egyetemi campus egészének megújuló energiaforrásokra épülő, környezettudatos működtetésére fókuszál. Napelempark termeli az épületekben felhasznált a villamos energia egy részét, az épülő európai szintű tudásközpont, a Miskolci Egyetem Tudományos Adatelemző Módszertani Központ és Levéltár Nyílt Kutatási Adatforrástár épületegyüttesét pedig geotermikus energia fűti majd. Napirenden van emellett az egyetem egészének átfogó energetikai felülvizsgálata annak érdekében, hogy az oktatási épületek és a kollégiumok üzemeltetése úgy legyen gazdaságos, hogy a károsanyag-kibocsátásuk is csökkenjen. 

Fotó: Miskolci Egyetem

A környezettudatosság és az energiahatékonyság iránti elkötelezettség hívta életre 2022-ben a Magyar Egyetemek Fenntarthatósági Platformját, amely a Miskolci Egyetem és másik tizenhárom magyarországi egyetem részvételével alakult meg. Az intézmények ennek köszönhetően együtt tudnak működni a fenntarthatósági célokat szolgáló fejlesztésekben, a problémák feltárásában és kezelésében. Az együttműködés érinti az oktatási programokat is, közös képzések elindítását, amelyhez a Miskolci Egyetem a műszaki, gazdasági és társadalomtudományi fakultásai több évtizedes tapasztalataikkal, több tudomány- és szakterületet érintő tudásbázisukkal széles körűen kapcsolódni tudnak.

Fotó: Miskolci Egyetem

A Miskolci Egyetem műszaki tudományokkal foglalkozó karai egymással partnerségben kutatásokat végeznek a körforgásos gazdaság témakörében is, amely szerteágazóbb terület a keletkező hulladék újrahasznosításánál. A rendelkezésre álló erőforrások hatékonyabb felhasználása nemcsak a hulladékgyűjtés és -kezelés okos megszervezésének a kérdése, hanem a szemléletformálásé is, amely túlmutat a felkészült szakember képzésén, a hazai és nemzetközi kutatási pályázatok és ipari munkák eredményein, amelyben a Miskolci Egyetem az élen jár. Az egyetem fenntarthatósági stratégiának ezért fontos eleme lett a 85 hektáros campuson a környezettudatos tájvédelem, a csatlakozás a TeSzedd! országos hulladékgyűjtési kezdeményezéshez, ami helyben, az Egyetemváros peremterületein az illegális szemétlerakók felszámolását célozza. De ezt erősíti az a 2022-ben indult szelektív hulladékgyűjtési program is, amelynek sikerességében a felelősen gondolkodó egyetemi polgárság is részt vesz.

A fenntartható, zöld- és okosmegoldásokon alapuló jövőtervezés állt a Miskolci Egyetemen május 18-án első alkalommal életre hívott Miskolc Campus Forum Green and Smart konferencia fókuszában is. A hagyományteremtő találkozón a gazdasági, társadalmi, politikai és tudományos élet mértékadó képviselői az egyetemi hallgatókkal közösen vitatták meg a fenntartható jövő kérdéseit.