Az országjelentés szerint a közbeszerzés terén a jogi szankcionálás és a jogorvoslat, valamint az eljárások megindítására vonatkozó szabályozásnál még további harmonizáció szükséges. Magyarország már létrehozta az acquis ezen részének átvételéhez szükséges testületet.
A Közbeszerzések Tanácsa dolgozza ki a közbeszerzési politikát. A tanács az érdekelt központi kormányzati szervek, valamint az ajánlatkérők és -tevők, érdek-képviseleti szervek képviselőiből áll. A tanács jogilag független a kormánytól, a parlamentnek tartozik felelősséggel és évenkénti beszámolással. A tanács felügyeli a közbeszerzési szabályok helyes alkalmazását, ezen kívül módosítást indítványozhat a közbeszerzési törvénnyel kapcsolatban. Információt és képzést nyújt, illetőleg gondoskodik a közbeszerzési eljárási hirdetmények közzétételéről.
A közbeszerzési eljárások felülvizsgálatát és felügyeletét a közbeszerzési döntőbizottság végzi. Ez a testület a közösségi vívmányok követelményeinek megfelelően félig jogszolgáltató testületnek tekinthető -- olvasható az országjelentésben. A közbeszerzési biztosok jelenlegi 15-ös létszámát a növekvő munkamennyiségnek megfelelően növelni kell az elkövetkező években. Tavaly a bizottsághoz 367 panasz érkezett, ami az összes közbeszerzési eljárás mintegy 10 százalékát jelenti. A testületnek joga van felfüggeszteni a közbeszerzési szerződés végrehajtását a panasz kivizsgálásának idejére, ahogy az 121 esetben meg is történt az elmúlt év folyamán. A döntőbizottság határozatainak csak mintegy egynegyedét támadták meg a bíróság előtt. A tárgyalásos eljárások megindításáról is tájékoztatni kell a bizottságot, hogy lehetősége legyen az esetleges törvénytelen eljárásokra való beavatkozásra. Ilyen beavatkozásra az esetek egyötödében volt szükség.
Minden egyes ágazatban és a kormányzat minden szintjén (ide értve a helyi önkormányzati szintet is) további erőfeszítések szükségesek a közbeszerzési eljárási szabályok tiszteletben tartásának biztosítására. Megnyugtató tény -- olvasható a jelentésben -- a jogorvoslati eljárások egyre növekvő száma. További munkát igényel a közbeszerzési szervezetek és a felülvizsgálati szervek megfelelő személyzettel és modern információs rendszerrel való ellátása.
Kitartó erőfeszítésekre van szükség ahhoz -- olvasható az országjelentésben --, hogy a közbeszerzési szabályok követése valamennyi szektorban és kormányzati szinten, beleértve a helyi szinteket is, biztosítható legyen. Biztatónak tartják ugyanakkor, hogy a jogorvoslati eljárások száma nő.
A továbbiakban sok erőfeszítést igényel még a közbeszerzéseket végző szervezetek és a felügyeleti szervek megfelelő létszámmal és korszerű információs rendszerrel való ellátása.
A jelentés szerint a közbeszerzések terén a vizsgált időszakban nem történt további jogszabályi előrelépés. A csatlakozási partnerséggel összhangban lévő intézkedések az EU új strukturális előcsatlakozási eszközeinek (ISPA, SAPARD) keretén belül történő versenyeztetést teszik lehetővé, amely így a nemzeti preferenciák nyújtásának kizárásával megfelel az EU követelményeinek. A közbeszerzési eljárások száma 1999-ben 3828-ra csökkent. A közbeszerzések kétharmada nyílt tender volt, amely mértéke 2000 első felére 72 százalékra nőtt. A magyar közbeszerzések 5 százalékát nyerte el az unió valamely tagállama, míg értékét tekintve annak közel egynegyedét.
A közbeszerzési döntőbizottsághoz 2000 első felében 283 panasz érkezett. Törvénysértés 180 esetben történt, szerződést pedig 150 alkalommal kellett felbontani. Erre figyelemmel egy ad hoc parlamenti bizottságot állítottak fel, amely a közbeszerzési eljárások felülvizsgálatáért felelős.