A KöM január 30-ig a kormány elé terjeszti a levegőtisztaság-védelmi rendelet tervezetét, s a jogszabály várhatóan 2001 második felében lép életbe -- közölte Kovács Endre, a tárca főosztályvezető-helyettese. Az új szabályozás kidolgozását -- az uniós jogharmonizáció mellett -- az indokolja, hogy az utóbbi évtizedben a fő szennyezéskibocsátó források és az ellenőrzési hatáskörök is jelentősen átstrukturálódtak.
A KöM főosztályvezető-helyettese szerint újdonság a rendelettervezetben, hogy az "elérhető legjobb technológia" elvét követve a szennyező létesítményeknek az adott technológiai szinthez megállapított határértékeket kell majd betartaniuk. A jogszabály hatálybalépése esetén a kibocsátási határértékeket túllépő vállalatok nem kerülhetik meg bírságfizetéssel az előírásokat, mert az új üzemek nem juthatnak működési engedélyhez, s -- 2007-ig tartó türelmi időt követően -- a korábban üzembe helyezett létesítmények tevékenységét is korlátozni lehet majd.
A jogszabály kiemelten foglalkozik az immár fő szennyezési forrássá előlépett közúti közlekedésből származó ártalmak csökkentésével is. Elsősorban a nagy tranzitforgalomtól szenvedő települések helyzetén javíthat az az előírás, amely szerint időszakos forgalomkorlátozást lehet bevezetni, ha egy autóút közelében a légszennyezettség tartósan a határértékek felett marad. A pontos légszennyezettségi és a kibocsátási határértékeket a levegőtisztasági jogszabályt kiegészítő végrehajtási rendeletek fogják tartalmazni.
A jövő évben várhatóan a légköri szennyezettséget mérő monitoring rendszer is átkerül a KöM-höz, bár az Egészségügyi Minisztériummal folytatott egyeztetések még nem fejeződtek be -- mondta a környezetvédelmi tárca illetékese, aki szerint jelentős fejlesztéseket kell majd végrehajtani, mert a jelenlegi műszerek elöregedtek, s a módosuló előírásoknak megfelelően az új berendezéseknek a jelenleginél több szennyező anyag légköri jelenlétét kell majd tudniuk kimutatni.
A levegőtisztaság-védelmi rendelet tervezete megfelelően szabályozhatja a területet, de a végrehajtással problémák lehetnek, mert az ellenőrzésért felelős önkormányzatok és környezetvédelmi felügyelőségek egyaránt túlterheltek -- mondta Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke. A zöldszervezet vezetője szerint nagyobb hangsúlyt kellene fordítani a felvilágosításra is, mert a légszennyezés jelentős része a lakossági tűzhelyekből származik, amelyekben -- általában tudattalanul -- gyakran veszélyes anyagokat is elégetnek.