Egyúttal a kiskorúaknak csak felnőtt személy kíséretében tennék lehetővé a hulladék leadását, szintén a jobb beazonosíthatóság érdekében.
Ugyancsak az átláthatóságot növelné, ha a kormányzat elrendelné a megszűnt GM-rendszer (regisztráció) visszaállítását, egyúttal nyilvánosan közzétenné és folyamatosan frissítené az engedéllyel működő vállalatok listáját. A HOE javaslata értelmében a jövőben csak a hatóságok által regisztrált telephellyel rendelkező vállalkozások kaphatnának hulladékkezelői engedélyt, s a szakmai érdekképviselet attól sem zárkózik el, hogy a tevékenység végzését kaucióhoz kössék. A további javaslatok közé tartozik, hogy valamennyi hulladékkezeléssel foglalkozó cég köteles legyen cégtáblát elhelyezni és azon működési engedélyszámát is feltüntetni. Emellett a törvénysértő vállalkozások hatékonyabb kiszűrését segítené, ha a hatóságoknál lehetőség lenne az illegális hulladékkezelő tevékenység anonim jelentésére egy ingyenesen hívható zöld szám létrehozásával.

Az Egyesület a javaslatokat hamarosan valamennyi érintett kormányzati szervnek eljuttatja, s ezzel egyúttal azt is jelezni kívánta, hogy tagvállalatai a lehető legszigorúbban elhatárolódnak minden visszaéléstől - közölte Sárosi Eszter. A HOE ügyvezető igazgatója szerint magukat a hulladékkezelő vállalatokat is súlyosan érintik a visszaélések, hiszen a lopások célpontjai sokszor éppen az ő telepeik és szállítmányaik az ott tárolt nagy mennyiségű színesfém-hulladék miatt. Emellett a szakmai szervezet erkölcsi kötelességének érzi, hogy fellépjen a törvénysértésekkel szemben, amelyek az anyagi károk mellett sokszor a közlekedés biztonságát és ezáltal emberi életeket is súlyosan veszélyeztetnek (például sínek, vagy vezetékek eltulajdonítása esetén). A javaslatok egy részét a tagvállalatok már most is igyekeznek alkalmazni napi munkavégzésük során, ám valódi eredmény csak a megfelelő jogszabályi háttér megteremtésétől és az annak megfelelő egységes gyakorlat kialakulásától remélhető.

Azonban a javaslatok csak akkor érhetik el a céljukat, ha a kormányzat maga is határozottabban lép fel a törvénysértésekkel szemben, s kiterjeszti az ellenőrzéseket az illegálisan működő vállalkozásokra is. A legálisan működő vállalatoknál most is rendszeresek a hatósági ellenőrzések. Azonban a HOE álláspontja szerint ezt az engedéllyel nem rendelkező vállalkozásokra is ki kellene terjeszteni, amelyek gyakran teljesen nyilvánosan, a hatóságok „szeme előtt” végzik jogsértő tevékenységüket, egyaránt sértve a környezetükben élő emberek, valamint a legális piaci szereplők érdekeit.