Az MNV Zrt. hirdetménye

PR

HIRDETMÉNY
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
(székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.)
által a Budapest belterület 1236/20 helyrajzi számon bejegyzett, kivett repülőtér (Budaörs Repülőtér) megnevezésű műemlék ingatlan bérleti szerződés útján történő hasznosítására és annak repülőtérként történő üzemeltetésére, illetve az ahhoz kapcsolódó oktatási-, sport-, szabadidős, rekreációs, kulturális, turisztikai tevékenység folytatására vonatkozóan lefolytatott egyfordulós, nyilvános pályázati eljárás eredményéről

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Kiíró) 2019. február 14. napján pályázati felhívást tett közzé.

A pályázat célja az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a pályázati felhívásban és a részletes tájékoztatóban meghatározott feltételekkel, a Magyar Állam tulajdonában és a Kiíró tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, a pályázati eljárás tárgyát képező, a Budapest belterület 1236/20 helyrajzi számon bejegyzett, kivett repülőtér (Budaörs Repülőtér) megnevezésű műemlék ingatlan 10 év (továbbá az Nvt. 11. § (10) bekezdésében foglalt lehetőség alapján, a Részletes tájékoztatóban foglalt feltételek fennállása esetén legfeljebb további 5 év meghosszabbítási lehetőséggel) határozott idejű bérleti szerződés keretében történő átengedése és annak repülőtérként történő üzemeltetésére, illetve az ahhoz kapcsolódó oktatási-, sport-, szabadidős, rekreációs, kulturális, turisztikai tevékenység folytatása céljából.

A meghirdetett pályázatra az ajánlattételi határidő lejártáig (2019. április 15. 17:00) ajánlat nem érkezett, a határidő lejártát követően további pályázati ajánlatok benyújtására nem került sor.

Figyelemmel arra, hogy a pályázatra ajánlat nem érkezett, a pályázat eredménytelen.

Ön mit gondol erről? Mondja el véleményét!

Kulcsfontosságú lesz az idei év a fizikai munkások életében

A Work Force Kft. hazai elemzése és külföldi kitekintése azt vetíti előre, hogy 2020-ban felértékelődik a munkaerő kölcsönzés és előtérbe kerül a szakmunkások megtartása is.

Nagyot szólhat az idén Kína és Hongkong tőzsdei együttműködése a kisbefektetők számára

Az Egyesült Államok tőzsdéin jelen lévő technológiai vállalatok közül majdnem kéttucatnyit jegyeztek be a hongkongi tőzsdén január közepéig.
Világgazdaság Piactér