A csaknem 4500 megkérdezett, szakszerűen kiválasztott személy közül minden harmadik városlakónak van bankszámlája, vagy bankkártyával rendelkezik. A földrajzi megoszlás szempontjából Erdély vezet, a térség lakói jobban bíznak a pénzintézetekben vagy jobban ismerik őket, mint a déli, keleti vidékek lakói. Természetesen a betétesek száma egyenes arányban van a képzettségi fokkal és az anyagi helyzettel.
A népszerűségi listán magasan vezet a Román Kereskedelmi Bank (BCR), annak ellenére, hogy az idén tavasszal egyszer megingott a lakosság belé vetett bizalma, de akkor rövid idő alatt kiderült, hogy vaklárma volt a körülötte keltett híresztelés. A bank a lakossági betétek 48 százalékát mondhatja magáénak. A BCR-t követi a Bank Post a maga 19,1 százalékával, harmadik a Román Fejlesztési Bank (BDR) 19 százalékkal. A Banc Post forgalmához az is hozzájárul, hogy részt vesz a nyugdíj folyósításában.
Elméletben a megkérdezettek negyven százaléka szolid, megbízható intézménynek tartja a Román Kereskedelmi Bankot, utána a legtöbb bizalmat a fejlesztési bank, a Ion Tiriac Bank, a Banc Post és a mezőgazdasági bank (Banca Agricola) élvezi. Annak ellenére, hogy Romániában már jó pár éve jelen vannak olyan patinás intézmények kirendeltségei, mint például az ING Bank, ezek nem tudtak beférkőzni a lakosság bizalmába. Az utóbbi részesedése a román bankügyletekből mindössze 0,1 százalék, és nem jobb a helyzete az ABN Amro Banknak és a Citibanknak sem.
A pénzügyminisztérium, a nemzeti bank már több ízben a betétesek segítségére sietett, amikor az állami intézmények bajba kerültek. A Bancorex 1998-ban vált fizetésképtelenné, akkor ezt a kereskedelmi bank kebelezte be. Amikor pedig a mezőgazdasági bank élt át igen válságos hónapokat, akkor a jegybank garantálta a betéteket. Tavasszal, a BCR megingása idején Mugur Isarescu kormányfő avatkozott be, hogy tekintélyével megnyugtassa az ügyfeleket. A vidéki kisbefektetők már csak azért sem fordulnak a nagy külföldi pénzintézetekhez, mert ezeknek a legtöbb esetben nincsenek vidéki kirendeltségeik. Másrészt ez utóbbiaknál egy folyószámla megnyitásához akkora összeg kell, amivel nemigen rendelkeznek a kispénzű takarékoskodók. A megkérdezettek egynegyede akkor sem tartaná a román bankrendszerben a pénzét, ha rendelkezne fölösleggel. A lakosság legbizalmatlanabb rétegeit a nők és a nyugdíjasok képezik. Általában véve a legóvatosabb ilyen szempontból a moldvai lakosság.