Mivel az OFE peren kívüli egyeztetése eredménytelen volt, polgári peres eljárást indított az Elmű ellen -- jelentette be Baranovszky György, az egyesület jogi képviselője a tegnapi sajtótájékoztatón. Az egyesület a keresetlevélben kéri a bíróságot, hogy állapítsa meg: az Elmű új számlázási rendszere törvénybe ütközik, és a szolgáltató tisztességtelen magatartást tanúsított.
Míg korábban a fogyasztók havonta kaptak számlát -- a mérőórát az alperes olvasta le --, az Elmű ezt az új számlázási rendszerével teljesen megszüntette. A társaság levélben értesítette a fogyasztóit, akik választhattak: vagy áttérnek az évente egy alkalommal történő leolvasásra, és havonta részszámlát kapnak becsült fogyasztás szerint, vagy a havi leolvasást választják, de ez esetben a fogyasztónak kell külön nyomtatványon közölni az adatokat a szolgáltatóval.
A törvény szerint a számlakibocsátást meg kell előznie a tényleges óraleolvasásnak, ami teljesen független a részszámlától. A jogszabály nem teszi lehetővé, hogy az adatokat a fogyasztó állapítsa meg.
Az OFE azt kifogásolja, hogy az alperes nem tájékoztatta a fogyasztókat, levele nem csupán figyelemfelkeltő célú, hanem szerződésmódosítási ajánlat is. Közölni kellett volna, hogy a számlázás módjának megváltoztatásához írásbeli nyilatkozat szükséges -- hangsúlyozta Baranovszky György. Hozzátette: a szolgáltató gazdasági erőfölénye alapján a fogyasztókat egyoldalúan kötelezte az általa egyoldalúan meghatározott feltételek elfogadására.
Az OFE arra kéri a bíróságot, állapítsa meg, hogy az alperes köteles a fogyasztókkal a szerződést írásban módosítani, továbbá hogy az alperes által bevezetett új elszámolási módok érvénytelenek.