Frits Bolkestein biztos a tagországok elé terjesztett akciótervében a nyomozó hatóságok képzésének javítását, a visszaélések elleni küzdelmet összehangoló szakértői csoport megalakítását, internetes honlap és a bejelentéseket fogadó központi telefonszám létrehozását, továbbá a hitelkártya-társaságok és a kiskereskedelem közötti együttműködés szorosabbra fűzését javasolja. Az érintett iparágak képviselői, nemzeti hatóságok és fogyasztói csoportok bevonásával kidolgozott dokumentum a 2003 végéig terjedő időszak teendőire tesz javaslatot; ezt követően az EU végrehajtó szerve áttekinti az elért eredményeket, és javaslatot tesz a további lépésekre -- írja a hivatalos közlemény.
A hitelkártyával, illetve más készpénzkímélő fizetési módokkal végrehajtott csalások összértéke a bizottság becslése szerint éves szinten 600 millió euróra rúg. Ez ugyan a szóban forgó fizetések összforgalmának mindössze 0,07 százalékát jelenti, ám a növekedés üteme -- tavaly mintegy 50 százalék -- aggasztó, annál is inkább, mivel a bővülés főként a telefonon és interneten keresztül lebonyolított fizetési forgalmat érintette.
Brüsszelben elismerik, hogy a probléma kezelése elsődlegesen a fizetésekben részt vevő iparágak feladata, ám hozzáteszik: az unió hasznos szerepet játszhat az információcsere, az országok közötti együttműködés megszervezése és a megelőző intézkedések összehangolása révén. Erősíteni kell a fogyasztók bizalmát az elektronikus kereskedelem és más, az új technológia által lehetővé tett fizetési módok iránt -- hangoztatja a bizottsági előterjesztés.
Brüsszel szerint a javasolt megelőző intézkedések csak akkor lehetnek igazán hatékonyak, ha azokat globálisan alkalmazzák. Ennek érdekében kezdeményezni fogják harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel az együttműködést.
A számítógépes bűnözés Magyarországon is kiemelt figyelmet érdemel a társadalomra gyakorolt veszélyessége alapján, s a rendőrségnek is egyre nagyobb gondot jelent, hogy az elmúlt években az értékpapír-, bankkártya-, illetve pénzhamisítások száma, valamint a hamis bankkártyák felhasználásával elkövetett csalások és visszaélések száma jelentősen emelkedett -- áll a bűnüldözés tavalyi helyzetéről múlt héten közzétett ORFK-jelentésben. A beszámoló készítői szerint a fejlődő pénzpiac, valamint a tőzsde az értékpapírok iránt is felkeltette a bűnözők figyelmét, s a szerzői vagy szomszédos jogok megsértésével kapcsolatos bűncselekmények is terjednek.
A számítógépes csalások elkövetői elsősorban a pénzintézetek számítástechnikai rendszereit támadják meg, azonban az elkövetők közül a rendőrség az elmúlt évben több csoportot is felszámolt. Az ORFK-jelentés szerint az elkövetkező években az internet terjedése miatt elsősorban a világhálós eszközök felhasználásával elkövetett bűncselekmények számának emelkedésére kell számítani.