Az MVA alapítói vagyona az 1990. évi 4,2 milliárd forintról mára 1,1 milliárdra apadt -- mondta érdeklődésünkre Csuhaj V. Imre. Hozzátette: ez az 1990--1998-as időszak döntéseinek következménye. Az egykori alapítók -- a Magyar Nemzeti Bank, az állami bankok és az érdek-képviseleti szervezetek -- a vagyont az elmúlt tíz évben nem gyarapították.
Az alapítói vagyon tíz év alatti apadásához nagyban hozzájárult, hogy az egykori Állami Fejlesztési Intézet (ÁFI) által ideiglenesen átadott 1,56 milliárd forintot az MVA 1991 és 1996 között visszafizette. A PHARE-programok 1991 és 1998 közötti társfinanszírozása és a helyi vállalkozási központok (hvk) alapítványaihoz való hozzájárulás 1,238 milliárddal csökkentette az alapítványi vagyont.
A PHARE-programok végrehajtásának csúszása miatt a hvk-knak 1997-ben adott úgynevezett bizalomerősítő kölcsön mintegy 400 millióval apasztotta a vagyont. Ezt a hvk-k programjaik, üzleti terveik végrehajtására, a kisvállalkozók javára fordították.
A kuratórium elnöke két kisebb tételt is említett. Az 1993. évi PHARE-visszafizetési kötelezettség 57 milliót, míg az MVA 1996-ban létrehozott kft.-je mintegy 30 milliót faragott le az alapítói vagyonból. Az említett társaság tevékenységét tavaly megszüntették, de a veszteségek minimalizálása érdekében nem számolták fel.
Csuhaj V. Imre cáfolta, hogy az 1,1 milliárdosra csappant vagyon veszélyeztetné az MVA működését. Újabb tőkejuttatás vagy bizalomerősítő kölcsön azonban már biztosan nem nyújtható. Elsődleges célnak nevezte a vagyon megóvását. Ebben segíthet, ha sikerül értékesíteni az MVA korábbi követelése fejében kapott ingatlant. A vagyonmegóvás jegyében kezdték meg a szervezet karcsúsítását is. Az MVA alkalmazottainak 40 főt meghaladó létszámát 20-24-re csökkentették, amihez igazodva kisebb helyen is dolgoznak. (Programokat is "kiszerveztek" az MVA-ból -- a szerk.) A szervezet évi 200 millió forint körüli működési költségét a korábbiaktól eltérően a jövőben már nem az alapítói vagyonból és annak hozadékából finanszírozzák, hanem saját bevételükből. Az idén a PHARE- és mikrohitelprogram lebonyolítása után -- a korábbi tíz év gyakorlatától eltérően -- jutalékot kapnak.
Csuhaj V. Imre jelezte, hogy az 1990. évi alapítói vagyon csökkenésének oka -- az állami forráskivonást kivéve -- alapvetően a vállalkozásfejlesztési programok társfinanszírozása és a hálozat működőképességének a megőrzése. Ez teljes összhangban állt az alapítói célokkal.