- Medgyessy Péter miniszterelnök úr kifejtette: barátságos, mosolygós APEH-et szeretne látni, ami szolgáltat és segít. Adót ugyanakkor nem szívesen fizet az ember. Hogyan tudja feloldani ezt a kettősséget?

- Nincsenek illúzióim: az emberek ezentúl sem szeretnek majd adót fizetni. Ugyanakkor megyei igazgatóként is tapasztaltam: egyre többen fogadják el, hogy hozzá kell járulni a közkiadáshoz.

- Tudja, hogy kik a közvetlen felettesei? Kitől fogadhat el, egyátalán kitől vár utasításokat?

- Engem a pénzügyminiszter nevezett ki. A tárcánál pedig helyettes államtitkár felügyeli a hivatal működését.

- Ezen kívül elképzelhetőnek tartja, hogy máshonnan is kapjon utasításokat?

- Bízom benne, hogy nem lesz szükség a szervezet működéséhez túl sok egyedi beavatkozásra. Az adóhivatal külön utasítások nélkül is remekül el tudja látni a dolgát. A törvények, a PM állásfoglalásai, valamint az adóhivatal elfogadott munkaterve elegendő alapot adnak ahhoz, hogy a szervezet jól működjön.

- A költségvetési hiány megugrása csak tovább erősíti az utóbbi években megfigyelhető politikai nyomást, hogy az APEH teljesíthetetlen bevételi célszámoknak feleljen meg. Van beleszólása a bevételi előirányzatok megalkotásába?

- A költségvetés tervezése során megkérdezik az adóhivatalt is. Arra törekszem, hogy ez a párbeszéd a jövőben tovább folytatódjon, az illetékesek továbbra is építsenek az adóhivatal által felhalmozott információra. Azt ugyanakkor be kell látni, hogy a költségvetés előirányzatairól az Országgyűlés dönt. Ezért mi legfeljebb a döntéshozók információval való ellátását tehetjük.

- Beiktatásának napján három vezető vált ki az adóhivatal kötelékéből. A szóvivő mellett a dél-pesti igazgatóság első embere és a közbeszerzési osztály vezetője adta be lemondását. Milyen változtatást tervez még a szervezetben?

- Úgy érzem, nincs szükség arra, hogy az APEH-nek saját szóvivője legyen. Egyedi ügyekben a hivatal nem foglal állást, szakmai kérdésekben pedig kitűnő, nyilatkozatképes szakembereink vannak. Szervezetileg egyébként csak akkor fogok változtatni, ha azt a hatékony működés érdeke szükségessé teszi. Önmagában nem lehet cél a szervezet átalakítása, az csupán eszköz a hatékony, egységes működés kialakításához. Meggyőződésem, hogy akkor tesszük a legjobbat, ha nem produkálunk szenzációkat, hanem végezzük a jogszabályokból következő feladatokat, mondhatni szürkén, unalmasan.

- Az adórendőrség minden bizonnyal már nem tartozik majd az ön közvetlen irányítása alá. Az APEH nyomozati jogkörének feladása azt is jelenti, hogy a mai adónyomozóktól - a hivatal "kétdiplomás elitgárdájától" - is megválik? Esetleg megpróbálja a nyomozókat megtartani az APEH szervezetében, más beosztásban?

- A bűnügyi igazgatóság munkatársainak egyfajta speciális képzettsége van, amely elsősorban a bűnüldözésre irányul. Ha olyan döntés születik, hogy a bűnüldözést más szervezet keretein belül kell tovább folytatni, ezek a kollégák azon szervezet keretei közt is hatékony munkát tudnak végezni. Az adóhivatal ilyen értelemben nem gyengül, hiszen a nyomozóknak speciális feladatuk van. Ha a feladat nem az APEH-nél lesz, akkor az a speciális képzettség, amivel ők rendelkeznek, sem fog nálunk hiányozni.

- A feladatok jellegében leginkább a vám- és pénzügyőrség hasonlít az adóhivatalra. Közismert a szakmai rivalizálás is a két szervezet között. Hogyan módosítaná a jelenlegi kapcsolatrendszert az, ha az adórendőrség oda kerülne?

- A VPOP-val és minden más ellenőrző és közigazgatási szervezettel képességeimnek megfelelően jó kapcsolatot szeretnék kialakítani, hiszen a feladatok ugyan szét vannak osztva, ezzel együtt azonban gyakran kell közös lépéseket megtennünk. Tudom, hogy már csak az információcsere miatt is mennyire szükséges a jó együttműködés. Megyémből egyébként jó példát hozok, a Bács megyei államigazgatási kollégiumban a megyei szervezetek korrekt együttműködése sok eredményre vezetett.

- "Számlát veszek" tartalmú újsághirdetéseket még mindig lehet olvasni. A ve-csési "számlagyár" heteken át adott témát a sajtónak. Normális ellenőrzésnél hogyan lehet hasonló fantomcégeknek hosszú távon fennmaradnia?

- Ez egy örök harc, amíg vannak adójogszabályok, addig lesznek olyanok is, akik megpróbálják kijátszani. Nekünk pedig meg kell találnunk az adófizetés alól illegálisan kibújókat. Arra vonatkozólag sincs illúzióm, hogy az egyik ügy felderítése után ne lenne mindig más típusú. Az a tapasztalatom, hogy egyetlen célravezető megoldás van, ez pedig: a rutinos, a szervezet iránt elkötelezett, felkészült revizorokat alkalmazni. Őket lehetőleg minden erőnkkel meg kell tartani.

- Az elmúlt ciklusban az adóhivatal dolgozói jelentős fizetésemelésben és messze híres év végi jutalmakban részesültek. Ön hogyan viszonyul a mostani, eredményarányos jutalmazási rendszerhez?

- A köztisztviselői törvény - egyébként helyesen - felismerte a hivatal sajátos helyzetét. A pénzügyminiszter úr is megerősítette legutóbb, hogy a jelenlegi javadalmazási és jutalmazási rendszeren nem kíván változtatni. Az adóhivatalt nem szabad valamiféle különálló szervezetként értelmezni, azt azonban be kell látni, hogy a 13 ezer fős APEH produkálja a költségvetés bevételeinek 80 százalékát. Ennek a szervezetnek már csak a munkamegosztás sajátosságai miatt is kényes feladatai vannak. A kormányzat sem teheti meg, hogy nyílt utat engedjen például a versenyszférából érkező elszívó hatásnak.

- Minden évben van "sláger" téma, amit a hivatal kiemelten kezel. Önnek is lesz "kedvence"?

- Eddig sem az elnököknek volt kedvence, hanem a gazdaság működése hozott felszínre bizonyos anomáliákat, amelyek aztán az adóhivatal figyelmét is felkeltették. Eddigi pályafutásom megerősít abban, hogy megéri szemmel tartani a gazdaság működését, abból rengeteg olyan tapasztalattal gazdagodtam, amelyek a revíziós vizsgálatoknál is sikert hoztak, és amiből később módszertant lehetett csinálni.

- Sok vállalkozónak jelenthet könnyebbséget a választható egyszerűsített vállalkozói adó (eva) januári bevezetése. Mit jelent ez az apparátus számára?

- Csak remélni tudom, hogy elegendő időnk lesz a felkészülésre, de nem ez lesz az első kihívás az APEH életében. Amint megjelenik az evával kapcsolatos első konkrét jogszabály, át kell gondoljuk, hogyan lehet a tevékenységünkbe illeszteni. Első lépésként - még az idén - regisztrálnunk kell, hogy az adózó választja-e ezt a rendszert, vagy marad a mostaniban. Nyilván szükség lesz az informatikai rendszer ilyen irányú átszervezésére.

- Az is a kormány szándékai között szerepel, hogy

az azonos időpontban fizetendő adókat egy átutalással el lehessen intézni, csökkentve ezzel a banki költségeket. Felkészült a hivatal az egy összegben elutalt adó jogcímenkénti "szétválogatására"?

- Azzal, hogy egyszerre fizeti be az adózó a kötelezettségeit, még nem fogja azokat összevontan bevallani. Ha elküldi a különböző adónemekre vonatkozó bevallásait, akkor pusztán technikai kérdés, hogyan fogjuk szétosztani a beérkező összeget a különböző adónemekre. Probléma abból adódhat, ha nem annyit utal át, mint amennyit bevall. Erre ki kell alakítanunk valamiféle eljárást.

- Gyakori kritika az APEH-hel szemben az, hogy értelmezései nem világosak, azok csak jobban elbizonytalanítják a gazdasági szereplőket. Ilyen volt például a mobiltelefon-számla elszámolhatóságának ügye is. Tud tenni a kiszámíthatóbb helyzetért?

- Nem tehetünk mást, mint hogy alkalmazzuk azt, ami a jogszabályból következik. Például a mobiltelefonra vonatkozó APEH-állásfoglalás levezethető volt az adott helyzetben a jogszabályokból. Ezzel együtt valóban elgondolkodtató, hogy hasonló helyzet kialakulásakor, első körben a jogszabályalkotóval is egyeztessünk. Mindenesetre a jogszabályoktól az APEH nem térhet el.

- Az EU-hoz közeledve növelni kell az együttműködést az uniós szervekkel. Mennyire EU-kompatibilis jelenleg a hivatal?

- Azok a jelentések, melyek az adóhivatalt is vizsgálták, kivétel nélkül felkészültnek ítélték meg. A szükséges szervezeti változásokkal ugrásra készek vagyunk, ilyen például a CLO (központi kapcsolattartó iroda) felállítása, amely az unió felé való adatszolgáltatásról gondoskodik majd. Egyébként nemzetközi szervezeteken keresztül most is zavartalan a kapcsolattartás úgy a kelet-európai országok, mint az EU-tagok adóval foglalkozó szervezeteivel. Biztos, hogy ha a gazdaság képes a csatlakozásra, akkor az adóhivatal is, hiszen mi a gazdasággal együtt fejlődünk és változunk.

- A pénzmosás elleni fellépésben ugyanakkor mintha még nem értük volna el Európát.

- A pénzmosás egy jelenséghalmaz. Ebben vannak adóügyi vonatkozások, melyeket az adóhivatalnak kell az egyéb tevékenységei közé felvenni. De az APEH elsődleges célja nem a pénzmosás elleni harc, hanem az adójogszabályok betartatása. Az APEH nem megy rá külön a pénzmosásra, de törekszik az adóhiányok feltárására, és fellép a törvénytelen adóelkerüléssel szemben. Ennek pedig van olyan következménye, ami a pénzmosás megfelelő szeletét gyengíti.

- A pénzügyminiszter megfogalmazása szerint "szomorú lenne", ha év végéig nem láthatna teljes körű adóstatisztikát.

- Ma az adóhivatalnak van a legpontosabb adóstatisztikája, a bevallásokkal érkező adatoknak köszönhetően. Elvben mindenkit elérünk, mindenki ad bevallást, és elvben ezek pontosak is. Az azonban nyilvánvaló, hogy ha a jelenleg is feldolgozásra kerülő adatok nem elegendőek a kormányzati igények kiszolgálására, akkor a bevallásokban is több kérdésnek kell majd lennie. Az APEH informatikai rendszere egyébként elég fejlett ahhoz, hogy a beérkezett adatokat csoportosítsa és hozzáférhetővé tegye. Ez döntés kérdése, egyébként jogosnak is érzem a pénzügyminiszter igényét.

- Milyen elvárásokat fogalmazott meg önmagával szemben a pozíció elvállalásakor?

- Célom, hogy azoknak, akik eleget kívánnak tenni kötelezettségeiknek, segítsen a hivatal. Feleslegesen senkinek se kelljen feszültségben élnie az APEH miatt. De aki nem akarja befizetni az adóját, azzal szemben a hivatal korrektül, következetesen, de szigorúan fog eljárni. Ehhez legfontosabbnak a szervezetszerű működést tartom. Minél gyorsabban ki kell alakítani, hogy adott kérdésre az APEH minden igazgatóságán ugyanazt válaszolják, netán ugyanúgy szankcionáljanak. Ha a működés közben felmerülő kérdések többségére van előre kialakított válasz, akkor tud a hivatal megfelelően összpontosítani a valóban egyedi kérdésekre. Helyzetünk egyébként némileg hasonlít a jegyellenőréhez, aki ha felszáll a buszra, barátságosan köszön és udvariasan kéri a jegyeket. Akinek van jegye, az megmutatja, mert tudja, hogy erre szükség van a busz fenntartásához. Az ellenőr mosolyog és továbbmegy. Csak az menekül, aki bliccelni akar.

- Bliccelőkből márpedig láthatott eleget. Korábbi munkahelye, Bács-Kiskun megye vidékén volt bor is, meg olaj is az elmúlt években.

- Az elmúlt 6-7 év alatt, amíg a Bács-Kiskun megyei APEH-et irányítottam, mintha elfogytak volna a területet betyármegyének beállító hírek. Bízom benne, hogy ez részben az adóhivatal következetes és szigorú fellépésének is köszönhető.

Oláh Gábor