A gyógyszerexport 2000 óta négyszer olyan gyorsan növekedett, mint a többi vegyipari terméké, részesedése a világkereskedelemből elérte a három százalékot (kétszázmilliárd dollárt), s ezzel maga mögé utasította a textil- és az acélexportot is - áll a World Trade Report 2005 című kiadványban, a WTO titkárságának gazdasági elemzői által öszszeállított jelentésben, amely 2004-re vonatkozóan összegzi a világkereskedelem fejleményeit. A WTO most kiadott 376 oldalas jelentésének első része néhány új jelenség középtávú hatását prognosztizálja; a második rész a műszaki szabványok kereskedelmi szerepével foglalkozik; míg a harmadik rész három tematikus tanulmányt tartalmaz: a Világkereskedelmi Szervezet vitarendezési gyakorlatát, a légiforgalmi szolgáltatások kereskedelmét és a szolgáltatások "offshorizálását" vizsgálja (utóbbit az "outsourcing", a költségelőnyös kitelepítés szinonimájaként használva).

A gyógyszer-kereskedelem mellett az olajárak kérdését emeli ki a jelentés a középtávon vizsgálandó kérdések közül. Megállapítja: a fejlődő országok egyik csoportja lett az emelkedő olajárak fő haszonélvezője. A magasabb olajárak ugyanakkor azt is jelentik, hogy több iparágban is megdrágulnak a termelési költségek (kőolajvegyészet, műanyagok, alumínium, szállítás). A termelés olajigényének növekedése gyorsabb a fejlődő mint a fejlett országokban. A fejlődők olajexportjának célpontja ugyanakkor a többi fejlődő ország is: 2002-2003-ban olajexportjuk negyven százaléka ideirányult, szemben a kilencvenes években tapasztalt harminc százalékkal; a magas energiaárak így eltérő módon hatnak a fejlődő országok különféle csoportjaira.

A globális GDP-növekedés 2004-ben négy százalék volt, erősebb, mint a megelőző három évben. A jelentés hét csoportra bontja az országokat, s ez a növekedés és a vele párban haladó kilencszázalékos kereskedelembővülés valamennyiük számára jobb, mint a kilencvenes évek átlaga. A legdinamikusabb kereskedők tavaly Ázsiában, Közép- és Dél-Amerikában, valamint a FÁK-országokban bukkantak fel. Észak-Amerika és Európa exportja is javult az előző évekhez képest, de mindkét terület elmaradt a világátlagtól.