Február végén hirdetett ítéletet az Európai Unió luxembourgi székhelyű bírósága egy olyan ügyben, amely az Only Fans nevű közösségi oldal működését érintette. Az ítélkező fórumnak egy a köz érdeklődésére kevéssé érdemes jogalkotási részletkérdésben kellett állást foglalni, az eset bírósági irataiban ugyanakkor feltárul az Only Fans működésének minden fontosabb mozzanata, és az is, hogy az adózás bizony nem mellékes.

New,York,,August,20th,2021:,Close,Up,Of,The,Onlyfans
Megszólalt a NAV: nem elég az erotikus fotó, adószám is kell.
Fotó: Media Lens King

A brit ügy: így működik az Only Fans

Az Only Fans közösségi hálózat online platformját az Egyesült Királyságban bejegyzett Fenix International Ltd. üzemelteti. A világszerte elérhető felület felhasználói két csoportra, alkotókra és rajongókra oszlanak. Az előbbiek, vagyis az alkotók a profiljukban fényképeket és videókat tehetnek közzé, de élő videóközvetítést is indíthatnak, ahogy magánjellegű üzeneteket is küldhetnek. A rajongók úgy férhetnek hozzá a feltöltött tartalmakhoz, ha fizetnek: vagy alkalmanként, vagy havonta, előfizetés formájában. Emellett borravalót vagy adományt is adhatnak a kiválasztott alkotónak, de ezekért külön tartalom nem jár. A havi díjat az alkotók állapítják meg, de a Fenix szabja meg az előfizetés és a borravaló minimális összegét.

A luxembourgi fórum elé a Fenix 2020 körüli üzleti modelljét firtató kérdés került. E szerint a cég nemcsak az Only Fans használatának általános feltételeit határozta meg, hanem a társaság felelt a rajongók által befizetett összegek beszedéséért és elosztásáért. A Fenix az alkotóknak fizetett pénzből húsz százalékot levont, és kiszámlázta az ennek megfelelő summát. A levont húsz százalék után a cég húszszázalékos áfát számított fel. Az is lényeges elem, hogy a rajongók bankszámláján a Fenix volt minden összeg címzettje.

A brit adóhatóság 2020-ban úgy látta, hogy a Fenix helytelenül járt el, ugyanis nem a húszszázalékos levonás, hanem a rajongók által befizetett teljes összeg alapján kellett volna az áfát megfizetnie.

Nem is maradt el a hatósági adómegállapítás. A cég ezt persze nem hagyta annyiban, és pert indított, a brit elsőfokú bíróság adóügyi tanácsa viszont döntés helyett továbbpasszolta az ügyet Luxembourgba, bizonyos aggályokat fogalmazva meg az uniós áfairányelv és annak végrehajtási rendelete kapcsán. Ítéletével az Európai Bíróság az aggályokat lesöpörte az asztalról.

A magyar szabályok I. rész: az szja

A külföldi per kapcsán felmerülhet a kérdés: ha az Only Fans működési és adózási modellje munkát adott a brit adóhatóságnak, a közösségi oldal növekvő hazai népszerűsége ad-e feladatot a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV). A Világgazdaság felvetéseire Kis Péter András válaszolt.

A NAV sajtószóvivője azzal kezdte, hogy az adó szempontjából csak az Only Fansen alkotóként szereplők helyzetét kell megvizsgálni. Mivel a Fenix az alkotóknak fizetett összegből 20 százalékot levon, és az így fennmaradó summát számlázza ki számukra, így az alkotók külföldi kifizetőtől kapják meg a bevételüket.

„Az alkotó két lehetőség közül választhat – kezdte Kis Péter András. – Vagy vállalkozóvá válik (akár egyénivé, akár céges formában), vagy a személyi jövedelemadó szabályai szerint fizeti a közterhet. Ha valaki kiegészítő tevékenységként tesz közzé tartalmakat az Only Fansen, akkor valószínűsíthető, hogy emiatt nem hoz létre vállalkozást. Bevétele azonban feltehetően rendszeresen érkezik, így a magánszemélynek adószámot kell kiváltania.” Az Only Fans-alkotó tehát lehet adószámos magánszemély is, és mint ilyen, költséget számolhat el, vagy választhatja a 10 százalékos költséghányad alkalmazását.

Bevallás is kell

A szóvivő rátért a bevallás kérdésére. Mivel külföldről jön a bevétel, ezért ebben az esetben az alkotó köteles negyedévente adóelőleget megállapítani és megfizetni, a teljes éves jövedelmét és a megfizetett adóelőleget pedig az éves adóbevallásában szerepeltetni. – Ám nem kell előleget leróni mindaddig, amíg a fizetendő közteher nem több tízezer forintnál – mondta, majd felidézte, hogy

a bevallási határidő az idén május 22.

Kis Péter András kitért arra, hogy ha az adózó a NAV ellenőrzése előtt feltárja, hogy a korábbi években az ilyen jövedelméről nem adott számot, lehetősége van arra, hogy az elévülési időn belül önellenőrzéssel módosítsa az adott évi szja-bevallását. – Fontos, hogy az elmulasztott adó megfizetésével egyidejűleg önellenőrzési pótlékot is le róni – jegyezte meg a szóvivő. Az érintett viszont mentesül az adóbírság, a mulasztási bírság és a késedelmi pótlék alól.

Magyar szabályok II. rész: az áfa

A szóvivő hangsúlyozta, hogy az Only Fans közösségi oldalon tartalmat közzé tevő alkotó adóalannyá válik, ezért a NAV-tól adószámot kell igényelnie. A végzett tevékenységéről számlát kell kiállítania az Only Fansnek, amelyen a „fordított adózás” kifejezés feltüntetése mellett az általános forgalmi adót nem kell szerepeltetnie, ellenben az áfát idehaza be kell vallania.

A NAV székháza.
Fotó: Róka László

A szolgáltatás nettó összegéről a bevallást

  • a havi bevallásra kötelezetteknek a tárgyhónapot követő hónap 20-áig,
  • negyedéves bevallásnál a negyedévet követő hónap 20-áig,
  • éves bevallás esetén a tárgyév utáni február 25-éig kell benyújtani.

Amennyiben a bevallás benyújtása elmarad, az iratot utólag is be kell adni, de az érintetteknek számolniuk kell azzal, hogy a hatóság mulasztási bírságot szabhat ki rájuk.

Ellenőrzés?

A szóvivőnél arról is érdeklődtünk, hogy indít-e az adóhivatal ellenőrzés-sorozatot az Only Fans alkotóinak körében. Kis Péter András erre úgy felelt: a NAV éves ellenőrzési terve részletesen meghatározza, hogy a szervezet az idén milyen adózási témaköröket kezel kiemelt jelentőséggel. Ebben kifejezetten az Only Fans nem szerepel. – Ez ugyanakkor nem jelenti azt – folytatta –, hogy újonnan felmerülő jelenségekre ne reagálna azonnal a hatóság.

Kis Péter András közölte: a NAV célja nem a büntetés, hanem a tájékoztatás, és az, hogy minden jogkövető adózó megkapja a kellő segítséget. Mint minden más gazdasági szereplőnél, az Only Fans alkotóinál is ez a fő szempont. – Aki viszont ennek ellenére nem teljesíti a kötelezettségeit, az határozott fellépésre számíthat – jegyezte meg.

A felnőtt tartalom az infláció ellenére is kelendő: sorra dönti a rekordokat az Only Fans

A többnyire felnőtt tartalmak árusítására használt platform, az Only Fans bevételei a romló gazdasági környezet ellenére sem csökkennek.