A Magyarországon működő külföldi vállalatok körében is kelendőek a fiatal magyar menedzserek, akik iránt egyre nagyobb igény mutatkozik majd külföldön is, hangoztatja David Young, a Kohlmann & Young Management Consulting partnere. A Magyarországon hosszabb ideje dolgozó amerikai szakember szerint óriási változások mentek végbe az utóbbi 10-12 évben egy korszerű, piacgazdasági ismeretekkel és tapasztalatokkal bíró menedzseri gárda kialakítása terén. Ennek eredményeként elismerten javult a magyar gazdasági vezetők szakmai minősége, megítélése. Ma már elmondható: a magyar menedzserek egyenrangúak nyugat-európai vagy amerikai társaikkal, s számos vagy minden tekintetben kiállják velük az összehasonlítást. Mindezek fényében nem meglepő, hogy sok itt megtelepedett multi "exportálja" menedzsereit. Konkrét példaként említett egy friss esetet: egy magyarországi multi vezérigazgatóját a külföldi anyavállalat európai vezérigazgatójává nevezték ki.

Nehéz "belőni" az ideális menedzser korát, mondja Young. Külföldön korábban azt tartották, a 35-50 év közöttiek hajtják a legnagyobb hasznot cégüknek, ennek megfelelően ebben a korban érhették el karrierjük csúcsát. Ám a magyarországi piacgazdaság gyors kialakulásának köszönhetően sok fiatal menedzser jóval hamarabb jut(hat)ott igen magas pozícióba, mint hasonló korú nyugat-európai vagy amerikai társai. Ez azzal is magyarázható, hogy a rendszerváltás előtti vezetők nehezen bírták a versenyt, piacgazdasági ismereteik sem feleltek meg mindig az új kihívásoknak. Magyarországon űr keletkezett, s ez, bizonyos tekintetben, még ma is megvan, teret adva a fiatalabb menedzsereknek, hogy felelős, hatalommal bíró pozíciókba kerüljenek, véli David Young.

Az USA-ban, valamint a skandináv országokban a nyitottság azzal is jár, hogy egyre több nő kerül felelős politikai és üzleti pozícióba. Több részvénytársaság - így a General Electric - külön programot működtet a nők magas beosztásba helyezésére. Magyarországon - akárcsak több nyugat-európai országban - a politikai életben a nők képviselete még mindig messze elmarad számarányuktól. Young tapasztalatai szerint ugyanakkor az üzleti életben a magyar nők versenyképesek férfi társaikkal. Young, amikor fejvadászként megbízásból menedzsereket keres, igen gyakran találkozik dinamikus, kellően motivált nőkkel, akik alkalmasak kulcsfontosságú vállalati állások betöltésére. "Ezért már csupán szakmai szempontból is erősen a nők pártján állok" - fogalmazott David Young.

Még egy szempontra felhívja a figyelmet: az USA-ban az idősebb vagy nyugdíjas menedzsereket sem dobják el "kifacsart citromként". Sokan tanácsadóként dolgoznak tovább, akik képesek adott esetben - akár csak átmeneti időre is - helyettesíteni egy-egy kiseső menedzsert. Magyarországon azonban egyelőre még nincs elégséges számú, piacgazdasági tapasztalattal bíró idős, tapasztalt vezető.

A vállalatok is globalizálódnak, s ennek köszönhetően egyre több magyarországi cég delegálja külföldi terepre, vezető beosztásba menedzsereit. Tehetséges fiatal vezetők felkutatásában és elhelyezésében David Youngnak az Amrop Heverhez tartozó cége is aktívan részt vesz. E menedzseri tisztségek betöltésére tehetséges, ötletekben gazdag, vállalkozókész magyar szakemberek is szóba jöhetnek. A folytatólagos vállalati siker és önmegvalósulás érdekében David Young azt tanácsolja a fiatal és az idősebb magyar vezetőknek: az életben meg kell őrizni az egyensúlyt a munka és a családi élet között, miközben a folyamatos önképzésről sem szabad megfeledkezni.

Bányai Gyula