Azok a vezetők, akik pontosan tudják, hogyan célszerű a munkatársaik által birtokolt tudásra támaszkodni, könnyedén tehetnek szert előnyre az üzleti versenyben. Karl Erik Sveiby, a brisbane-i Queensland University of Technology vendégkutatója, a tudásmenedzsment legnagyobb szaktekintélyeinek egyike "Szervezetek új gazdagsága: a menedzselt tudás" című, alapos, jól tagolt, gazdagon argumentált könyvében (KJK-Kerszöv Jogi és Kiadó Kft., 2001) nemcsak a témával kapcsolatos elméleti alapvetések megfogalmazására törekszik. A szerző pontos, világos és egyértelmű tanácsokat is ad a vállalatvezetőknek. Számos izgalmas felvetése közül egyet idézünk, amely mindenképp megszívlelendő: "A legjobb, ha az embereket bevételnek, nem pedig költségnek tekintjük."

A kötet elé Boda György írt terjedelmes bevezető tanulmányt, ami nagymértékben megkönnyíti a később olvasottak befogadását és adaptálását a magyarországi viszonyokhoz.

Sikerre törő vállalatvezetőknek kötelező olvasmány. (VG)