Talán kevesen ismerik azt a tényt, hogy Mányoki Ádám életművének művészi kötődései csaknem teljes egészében a kortárs német udvari portréfestés körébe tartoznak. A magyarországi barokk művészet egyik legjelentősebb, s talán legismertebb alakját ma ugyanis elsősorban II. Rákóczi Ferenc udvari festőjeként tartja számon a hazai közvélemény. Azt azonban már jóval kevesebben tudják a kalandos életű mesterről, hogy pályakezdése a berlini udvarhoz kapcsolódott, majd a hazatelepülés rövid kísérletétől eltekintve a szász uralkodók udvari festőjeként mintegy négy évtizeden át a drezdai és varsói királyi udvar és a gazdag lipcsei kereskedők látták el megbízásokkal.

A Magyar Nemzeti Galériában rendezett gyűjteményes kiállítás célja éppen az, hogy Mányokit - legérdekesebb, legszínvonalasabb munkáinak összegyűjtésével - mint Európa művészeti központjaiban működő udvari festőt mutassa be. A gazdag életpálya szereplőinek megidézésével a tárlat reprezentatív módon állítja elénk a művész életútjának kiemelt helyszíneit, a barokk kori Drezdát, Varsót, Berlint, Lipcsét, vagy éppen Bécs előkelőségeinek világát és a XVII-XVIII. századi udvari élet pompáját.

A kiállításon szereplő mintegy 90 műtárgy közül 59 alkotás származik Mányoki ecsetjétől. A festmények jelentős hányadát első alkalommal láthatja a magyar közönség, s mivel az életmű túlnyomó része ma is külföldi gyűjteményekben található, a kiállítás elsősorban külföldi múzeumok anyagára támaszkodik. Így a Drezdai Képtár, a Gemäldegalerie Alte Meister, valamint a Stiftung Preussische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg mellett további hat német, három lengyel és egy szlovák gyűjteményben őrzött, ritkán látható Mányoki-alkotás is megtekinthető a jelentős tárlaton. A kiállítás fontos aktualitását a Rákóczi-szabadságharc kezdetének 300. évfordulója adja, sőt: a kiállítás időszerűségét fokozza az a tény is, hogy Mányoki festészetét - önálló tárlaton - utoljára 1957-ben csodálhatta meg idehaza a műkedvelő közönség.

A kiállítás megtekinthető 2003. augusztus 24-éig, a Magyar Nemzeti Galériában.