A kötet szerzője, Besenyei Lajos egyetemi tanár és ügyvéd az úgynevezett használati kötelmeket az általános szerződési szabályokkal összefüggésben, a vonatkozó bírói gyakorlatot feldolgozva elemzi, áttekintést adva az e jogterülethez tartozó szerződések elhatárolásáról. A Szerződéstár sorozat négyes sorszámú kötete, a bérleti szerződés 1998-as első kiadása után az elmúlt évek jogszabályi változásait és bírói gyakorlatát is nyomon követi. A könyv részletesen tárgyalja a bérleti szerződést mint alaptípust, a lakások és helyiségek bérletének szabályozását, valamint a haszonbérletre, a mezőgazdasági haszonbérletre és a haszonkölcsönre vonatkozó rendelkezéseket is. A kötet gyakorlati hasznát emeli, hogy az utolsó oldalakon irat- és szerződésminták is segítik az olvasót.

Besenyei Lajos: A bérleti szerződés; KJK-Kerszöv, 2003; 176 oldal, 5152 forint