Többéves előkészületeket követően jelent meg 2004-ben az Európai Unió új csomagolási direktívája, amely az 1994-ben elfogadott régi irányelv rendelkezéseit fogalmazza át. A módosított direktíva egyrészt egyértelműsíti a csomagolás fogalmának meghatározását, másrészt megnöveli a csomagolási hulladékok hasznosítására vonatkozó követelményeket a környezetterhelés csökkentése érdekében, s a csomagolási hulladékgazdálkodási rendszerekre is kitér a részt vevő szereplők megosztott felelőssége kapcsán. Emellett az új direktíva a kitűzött célok megvalósítása ellenőrzésének fokozása érdekében harmonizált beszámolási technikát vezet be, s a fogyasztók informálását is javítani kívánja.

Az új rendelkezések értelmében azt az árucikket kell csomagolásnak tekinteni, amely csomagolási funkciót tölt be, tekintet nélkül más funkcióira, kivéve, ha az árucikk elválaszthatatlan része. Így csomagolásnak kell tekinteni az eladáshelyi töltésre és értékesítésre használt eszközöket is, mint például a gyorséttermekben használt poharakat, vagy szendvics-tasakokat. Emellett a tagállamoknak támogatást kell nyújtaniuk a fogyasztók tájékoztatására, a csomagoláson pedig anyagazonosító jelölést is fel kell majd tüntetni a begyűjtés, az újrahasználat és a hasznosítás segítése érdekében.

Az új irányelv új hasznosítási célkitűzéseket határoz meg, amelyeket a tagországoknak 2008. december 31-ig kell teljesíteni. Ez utóbbi alól az új tagállamok, valamint Görögország, Portugália és Írország többéves átmeneti mentességet kapott, Magyarország várhatóan 2012-ig. Az új rendelkezések értelmében a csomagolási hulladékok hasznosítását a régi direktívában megfogalmazott 50 százalékról 60-ra kell emelni. Ezen belül a legnagyobb feladatot az jelenti, hogy az anyagában történő hasznosítás arányát 25 százalékról 55-re kell növelni, amely az égetéses hasznosítás háttérbe szorulását eredményezheti. Anyagfajtánként az üveg-, a papír- és a fémcsomagolásoknál 60, a műanyagoknál 22,5 a facsomagolásoknál pedig 15 százalékra kell emelni az anyagában történő újrafeldolgozás mértékét. A csomagolási hulladék exportja ebbe csak az akkor lesz beszámítható, ha bizonyítható, hogy a hasznosítás a közösségi szabályoknak megfelelően történik.

Mindezek mellett a tagállamoknak segíteni kell a hasznosított termékek piacra jutását, ezzel párhuzamosan az Európai Bizottságnak pedig legkésőbb 2005. június 30-ig jelentést kell készíteni az Európai Parlament felé az alapvető követelmények teljesítéséről, a gyártási előírásokra vonatkozó szigorítási elképzelésekről, valamint a csomagolási hulladék keletkezésének megelőzésére és az újrahasználat ösztönzésére vonatkozó tervekről. (VG)