A szerző nagy feladatra vállalkozott: egyetlen kis kötetben bemutatni az uniós támogatások jogi hátterét, támogatási rendszerének sajátosságait úgy, hogy az érintett tagállam és az EU jogának kölcsönhatását is megismerhessük. Az eredmény egy elsősorban jogászoknak szóló, minduntalan bírósági döntésekre és paragrafusokra utaló szöveg, amely - mivel az íráskor természetesen még nem lehetett kiforrott hazai támogatási rendszer - a német mintát alapul véve ismerteti a szabályozási fogalmakat és sajátosságokat. A könyv jó alapul szolgálhat vállalati és közigazgatási jogászoknak, akik gyorsan szeretnék áttekinteni a támogatások jogi rendszerét, hogy aztán később egy-egy releváns részterületben alaposabban elmélyülhessenek. Ugyanakkor haszonnal forgathatják olyanok is, akik valamely uniós jogi állás megpályázására készülnek. (JP)

Radnóczy Zsolt: Támogatások az Európai Unióban, Akadémiai Kiadó, 2004, 294 oldal