Megfelelt-e a Budapesti Erőmű Zrt. szervezeti felépítése, működése annak, ahogyan a Veolia működik, vagy volt-e szükség átalakításokra az erőműtársaság átvétele után? Az előző tulajdonos ugyanis – közlése szerint – már áramvonalasította a BERT gazdálkodását.

A Veolia Energia Magyarország Zrt. többségi tulajdonában lévő CHP Erőmű Zrt. tavaly decemberben vásárolta meg a Budapesti Erőmű Zrt.-t (BERT), amely már a tranzakció előtti is egy jól szervezett, versenyképes cég volt. Ebben az évben zajlott a 220 embernek munkát adó BERT integrációja, amelynek során nagyon pozitívak voltak a tapasztalataink a cég működésével kapcsolatban. Legfontosabb feladatunk az volt, hogy szinergiákat építsünk ki a Veolia és a BERT között, amin elsősorban a támogató funkciók integrálását értem, például a beszerzési folyamatok összekapcsolását vagy a pénzügyi standardok átvételét.

Palkó György: a Főtávval elsősorban nem vevői-eladói, hanem sokkal inkább partneri a viszonyunk Fotó: Vajda József

Milyen szerep jut a BERT-re a hazai Veolia csoportban?

A Veolia csoport célja, hogy minél szélesebb palettával képviseltesse magát a rendszerszintű szolgáltatások piacán, valamint hogy a lehető leghatékonyabb megoldások megtalálásával és alkalmazásával tudja kiszolgálni a fogyasztói igényeket mind a villamos áram, mind pedig a távhő oldalán. Tapasztalatunk, hogy a többi között az informatikában és a közlekedésben mutatkozó elektrifikáció miatt egyre nagyobb igény mutatkozik a villamos energia iránt, amelyet a termelők egyre nehezebben egyenlítenek ki. Ennek kiküszöbölésére a CHP Energia Zrt. megvásárlásával a Veolia már korábban belépett a szabályozói piacra, úgyhogy a virtuális erőműbe szervezett egységeivel azonnal tud reagálni a változó fogyasztói igényekre. Ebben a rendszerben azért kap kiemelt szerepet a BERT három kombinált ciklusú gázturbinás erőműve, mert földgázalapú működésükkel az időjárástól függetlenül tudnak kiegyenlítő energiát biztosítani. A BERT remekül betagozódik a cégcsoport többi erőműve közé, belépésével immár 815 megawattnyi villamosenergia-kapacitással rendelkezik a Veolia, ezzel meghatározó szereplőjévé vált a piacnak. A tranzakció révén a Veolia még versenyképesebben lehet jelen a távhőpiacon is, hiszen a Budapesti Erőmű Zrt. termeli meg a főváros távhőigényének mintegy 60 százalékát, amellyel mintegy 144 ezer háztartásban élő közel 500 ezer embert szolgál ki.

Hogyan kezeli a BERT azokat a hátrányokat, amelyek abból adódnak, hogy a BERT és a Főtáv egymás legnagyobb ügyfelei, s emiatt erősen függenek egymástól?

Nem gondolom, hogy bármelyik fél számára hátrányos lenne ez az együttműködés, hiszen egy távhőrendszer működtetéséhez biztos hőtermelői háttér szükséges, erőművi oldalról pedig hosszú távú, stabil hőpiac. Tervünk minél szorosabbra fűzni a két cég közötti kapcsolatot, hiszen tudjuk, hogy a távfűtés a legfenntarthatóbb módja a fővárosi lakások fűtésének. Büszkék vagyunk rá, hogy a Főtávval elsősorban nem vevői-eladói, hanem sokkal inkább partneri a viszonyunk, ugyanis a Veolia a legnagyobb versenypiaci szereplő Magyarországon, amely távhőtermelést és távhőszolgáltatást is teljesít, és jelentős tapasztalattal rendelkezünk ezeken a területeken.

Meddig szól a BERT és a Főtáv hosszú távú hővásárlási szerződése? Ha netán hamarosan lejár, tervez-e érdemben változtatni rajta a BERT?

Hosszú távon köteleződtünk el a Főtávval, hiszen a BERT a legalkalmasabb arra, hogy kiszolgálja a főváros távhőigényét. Természetesen valamelyest változnak a szerződések a korábban említett integrációs folyamat miatt, de lényegi változás nem várható.

Fedezi a hő hatósági árából adódó árbevétel a működéshez szükséges költségeket?

Azt mondhatom, hogy a jelenlegi rendszer a távhő versenyképességét szolgálja. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium jelenléte az árazásban, valamint a rezsicsökkentés biztonságot és kiegyensúlyozottságot hozott a piacra.

A BERT által eladott hő mekkora hányadát veszik meg a Főtávtól eltérő vevők? Cél-e az arány növelése?

A Kelenföldi, a Kispesti és az Újpesti Erőművekben előállított távhő egészét a Főtávnak értékesítjük, hiszen a fővárosban a távhőszolgáltatást a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. végzi. Nemcsak a budapestiek teljes távhőigényének 60 százalékát termeljük meg, ezenkívül eladunk gőzt a Sanofi-Aventisnek is, az erőművekben megtermelt villamos energiát pedig a tőzsdén és nagykereskedőknek értékesítjük.

Hamarosan lejár a BERT három erőművének üzemideje. Tervezik a meghosszabbításukat?

Az üzemidő-hosszabbítás elsősorban csak adminisztrációs lépés. A Veolia több milliárd forintot költ évente az erőművek berendezésének fejlesztésére és karbantartására, mondhatjuk, hogy a felújítás folyamatos. Ezért az üzemidő-hosszabbításra nem szükséges külön előkészületeket tenni, ez rutinlépés.

Mekkora a BERT által felhasznált energiahordozókon belül a megújulók aránya? Milyen fejlesztésekkel kívánják az arányt növelni?

A Budapesti Erőmű Zrt. nem használ megújuló energiahordozókat a termelésben, mert telephelyeit kimondottan gázturbinás erőművek üzemeltetésére alakították ki, kevésbé alkalmasak más típusú egység telepítésére. Ugyanakkor a berendezések nagyon nagy hatásfokkal üzemelnek. Az elmúlt évek technológiai fejlesztései révén a cég tovább csökkentette a felhasznált földgáz és a kibocsátott szén-dioxid mennyiségét is. Hosszú távú célunk, hogy korszerű és fenntartható infrastruktúra-fejlesztésekkel újabb lépést tegyünk a kéménymentes Budapest megvalósítására. A BERT 2020-as nettó árbevétele megközelítette a 64 milliárd forintot, amely minimális növekedést mutat a 2019-es számokhoz képest. Ennek hátterében a szabadpiacon értékesített villamos energiából származó árbevétel emelkedése áll, amelyet elsősorban a földgáz- és a villamosenergia-árak alakulása befolyásol.

Mennyiben felelnek meg a BERT működési körülményei a stabil és nyereséges tevékenység feltételeinek?

A BERT rendkívül felkészült és elkötelezett csapatának köszönhetően a cég működése teljes mértékben megfelel ezeknek az elvárásoknak.

A mostani magas energiaárak hogyan hatnak a BERT tevékenységére?

A Budapesti Erőmű Zrt. előre rögzített termelési modell szerint működik, ezért a gázszerződéseit is legalább egy évre megköti rögzített árakon. Ebből kifolyólag a jelenlegi magas gázárak egyelőre nincsenek hatással a cégre.