Az ajánlattétel feltétele a pályázati eljárás ajánlattételi felhívásának és ajánlatkérési dokumentációjának a Rail Cargo Hungaria Zrt.-től történő közvetlen (leendő közös ajánlattevők esetében legalább egyikük általi) megvétele, másrészt a Rail Cargo Hungaria Zrt. által megküldött titoktartási nyilatkozat változatlan tartalommal történő aláírása, a következő feltételek szerint.

A pályázati dokumentáció vételára: 1000,- EUR + Áfa, melyet pályázni kívánók Rail Cargo Hungaria Zrt. Unicredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 10918001-00000024-91140005 számú számlájára az átvétel időpontjáig kötelesek átutalni. A pályázni kívánók az átutalásról szóló banki igazolást, továbbá az aláírt titoktartási nyilatkozatot teljes bizonyító erejű magánokirati formában a dokumentáció átvételét megelőzően kötelesek átadni Rail Cargo Hungaria Zrt. képviselőjének. Az esetleges közös ajánlattevői szándékot a pályázni kívánó köteles a Rail Cargo Hungaria Zrt. felé jelezni, a titoktartási nyilatkozatot ebben az esetben minden érintettnek alá kell írnia.

A dokumentáció átvételének módja és ideje:

E-mailen: miklos.balazs@railcargo.com címen keresztül történő levélváltás alapján legkésőbb 2022. január 26-ig.

Weboldal: https://rch.railcargo.com/hu/