Cseh prioritások, kérdőjelekkel

KKV | Nemzeti Fejlesztési Terv

A 2001 nyarára kidolgozott, ám az Európai Bizottság észrevételeinek fényében felülvizsgált cseh nemzeti fejlesztési terv stratégiai célkitűzése az egy főre jutó GDP-nek az uniós átlag 75 százalékához közelítése, a regionális egyenlőtlenségek elmélyülésének elkerülése és a környezet állapotának számottevő javítása mellett.

A gazdasági és társadalmi kohézió területén 2000 és 2006 között megvalósítandó célkitűzéseket tartalmazó cseh nft hat szektorális és egy együttes regionális operatív programból áll. A szakminisztériumok felügyelete alatt az egyes ágazatok, illetve a regionális fejlesztési minisztérium koordinálásával a NUTS II régiók regionális menedzsment- és monitoringbizottságai által megszövegezett dokumentumok szolgáltak a prioritások kitűzésének alapjául. A konzultációs folyamat során az érintett felek arra jutottak, hogy a szektorális és a regionális célkitűzések olyan mértékben fedik egymást, hogy elegendő a prioritások egyetlen sorát megfogalmazni.

A regionális dokumentumok alapján felállították a prioritások rangsorát is. Az első három helyen – rámutatva a társadalom “anyagi szükségletei gyors kielégítésének szükségességére” – a vállalkozások, az infrastruktúra és a mezőgazdaság területe végzett. Az nft szerint az emberi erőforrások fejlesztésének negyedik helyezése megfelel a várakozásoknak – az ezzel kapcsolatos célok megvalósítása pusztán lehetséges eszköznek tekinthető a fontosabb prioritások eléréséhez -, meglepő viszont az ötödikként végzett környezetvédelem alulértékelése. A terv hangsúlyozza azonban, hogy a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés szempontjait a többi célkitűzés teljesítése során is tiszteletben kell tartani.

Az nft végrehajtását a menedzsment és a koordinációs bizottság felügyeli majd, amely az előcsatlakozási programok koordinációs testületeinek, a szaktárcák, a NUTS II regionális tanácsok, valamint a nem kormányzati és nonprofit intézmények képviselőiből áll. A csatlakozás után a bizottság a közösségi támogatási keret monitoringbizottságává alakul, és az uniós segélyek partnerségi – az érintetteknek a döntésekbe való bevonása – elvének teljesülését biztosítja.

Magyar cég is versenyben van a futballvilág legígéretesebb startupjai között

A nemzetközi labdarúgás legfontosabb üzleti seregszemléjén is felfigyeltek a magyar szurkolói képküldő alkalmazásra.

Kilenc éves mélyponton az euróövezet májusi áruexportja

A Nagy-Britanniába irányuló export 36,7 százalékkal, az Egyesült Államokba 30,6 százalékkal, Kínába 10,1 százalékkal csökkent.

Hitelbiztosító: 40 éve nem volt ekkora válság

A fejlett országok GDP-je összesítve várhatóan 6,6 százalékkal csökken 2020-ban. Az eurózónában 8 százalék lehet a visszaesés.

Átalakulóban az autómosási piac

A víztakarékos autómosási technikák egyre népszerűbbek a tulajdonosok körében.
Világgazdaság Piactér