Az MSZP országos választmányának eddigi három bizottsága három-három kabinetre tagozódik, ha a testület január 13-i ülésén elfogadja Jánosi György elnök terveit. A szervezeti megújításra azért van szükség, mert általa válik lehetővé, hogy a testület a jövőben növelhesse politikai súlyát a párton belül, tagjai számot tevő befolyáshoz jussanak a helyi szervezetekben, s hogy az ov integráló szerepet tölthessen be az MSZP-ben -- indokolta elképzeléseit a Világgazdaságnak a politikus. A bizottságokat a választmány januárban megválasztandó három elnökhelyettese irányítaná, a kabineteknek pedig a parlamenti frakción belüli munkacsoportokhoz, továbbá az országos elnökség illetékes "témafelelőseihez" kellene kapcsolódniuk.
A választási program megalkotását kísérné figyelemmel a stratégiai bizottság, amely gazdasági, humánstratégiai és közjogi kabinetből állna. A szervezeti-személyi-költségvetési ügyek bizottsága a belső szervezeti kapcsolatok, a személyi ügyek és a pártgazdálkodás kabinetjeit foglalná magában. Ezek a választási felkészülés szervezeti-személyi ügyeit segítenék. A kampány erősítését a társadalmi kapcsolatok bizottságához tartozó szakszervezeti és civil, rétegkapcsolati, valamint politikai marketing kabinet szolgálná.
Mint azt korábban megírtuk, szintén kabinetrendszerben gondolkodik a parlamenti képviselőcsoport, amelynek létrehozásáról ugyancsak januárban döntenek. Az év első hónapjában a választási felkészüléssel kapcsolatos kérdésekről határoz az országos elnökség is. Ekkor alakítják meg a választási és kormányprogramot kidolgozó bizottságot és újítják meg a választási felkészülést előkészítő stábot, amelyeket egyformán Kovács László elnök vezethet. Egyúttal tisztázni kívánják, van-e olyan feladat, amelynek az elnökségen belüli munkamegosztás után nincs felelőse, s emiatt felmerül-e ügyvivők kijelölése.