Az Országgyűlés a büntető törvénykönyv módosításával kedden új bűncselekménnyel, a rendbontással egészítette ki a jogszabályt, pótolta a rémhírterjesztés Alkotmánybíróság által megsemmisített tényállását, és rendelkezett arról, hogy a jövőben az önálló bírósági végrehajtó-helyettes és a közjegyzőhelyettes is hivatalos személynek minősüljön.
Elsősorban a sporthuliganizmus visszaszorítására, a nyilvános rendezvények biztonságosabbá tételére irányul a rendzavarás nevű új törvényi tényállás bevezetése.
A parlament az Alkotmánybíróság döntése nyomán újraszabályozta a rémhírterjesztés törvényi tényállását. A jövőben az követne el rémhírterjesztést, aki nagy nyilvánosság előtt és közveszély színhelyén állít olyan valótlan tényt, illetve való tényt oly módon elferdítve, ami alkalmas arra, hogy az emberek nagyobb csoportjában zavart vagy nyugtalanságot keltsen.
Az Országgyűlés kedden módosította a büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló jogszabálynak a fogva tartottak sajtó útján történő nyilatkozattételét szabályozó részét is. Az előterjesztés értelmében az elítélt sajtó útján történő nyilatkozattétele korlátozható a nemzetbiztonság, a közbiztonság, mások jó hírneve vagy személyhez fűződő jogainak védelme, a bűnözés megelőzése, az államtitok, a szolgálati titok és egyéb bizalmas adat közlésének megakadályozása, valamint a büntetés-végrehajtási intézet rendje és biztonsága érdekében. (MTI)