A 264/2004. (IX. 23.) kormányrendelet (MK 133.) szerint a gyártó 2005. augusztus 13-ától köteles visszavenni - a 2005 és 2008 közötti évekre, a mellékletben meghatározott arányban - az általa forgalomba hozott elektromos berendezésből származó úgynevezett történelmi (a 2005. augusztus 13. napját megelőzően gyártott elektromos berendezésből származó) hulladékot.

Ilyen hulladéknak minősülnek többek között a háztartási gépek, az információs és távközlési berendezések, a szórakoztatóelektronikai cikkek, az elektromos és elektronikus barkácsgépek, játékok (például villanyvonat vagy egyéb elektromos játék, illetve bármilyen berendezés). A visszavételért a kereskedőtől, illetve a fogyasztótól nem kérhet ellenértéket (pénzt), azonban a visszavétel ösztönzése érdekében díjat fizethet a hulladékot leadónak.

A gyártó köteles tájékoztatni a kereskedőt, illetve a fogyasztót a visszavételi és begyűjtési kötelezettségéről. A 2005. augusztus 13-át követően gyártott elektromos berendezésen - amennyiben a terméken nem lehetséges, akkor annak csomagolásán - jól láthatóan, olvashatóan és letörölhetetlenül, lekoptathatatlanul kell elhelyezni azt az ábrát, ami a szelektív gyűjtési kötelezettséget jelöli, valamint a gyártó azonosításra alkalmas megjelölését.

2005. augusztus 13-ától minden 35 négyzetméternél nagyobb alapterületű eladótérrel rendelkező kereskedő - a kizárólag információs és távközlési berendezések, cikkek forgalmazása esetén legalább 25 négyzetméter a határ, csak rádiótelefon értékesítése esetén pedig alapterülettől függetlenül - köteles a fogyasztó által felajánlott, az értékesített berendezéssel azonos elsődleges használati célú és mennyiségű használt berendezést átvenni. Az átvételért a fogyasztónak nem kell fizetni, sőt, a kereskedő fizethet díjat a leadott használt berendezésekért. A kereskedőnél leadott készülékeket a gyártó természetesen köteles átvenni.

Ez a rendelkezés védi egyrészt a környezetet az elektromos hulladékoktól, valamint az egészséget az azokból származó negatív hatásoktól.