Miközben a náci koncentrációs táborok borzalmairól sok mindent tudunk - amennyiben egyáltalán lehetséges tudni bármit arról, ami végső soron felfoghatatlan -, a szovjet lágerek történetéről ez ideig kevés összeszedett információ látott napvilágot magyarul. Nyilván sokan ismerik Alekszandr Szolzsenyicin és Varlam Salamov könyveit, ám a szépirodalom nem arra való, hogy általa szerezhessünk átfogó ismereteket a rendszer egészéről. A magyar érdeklődő talán előnyben is van európai társaihoz képest, hiszen Gereben Ágnes és Kun Miklós tanulmányai közelebb vihették a témához.

Ezzel együtt tény, hogy a nyugat-európai és a hazai olvasó sem találkozhatott még Anne Applebaum A Gulag története című kétkötetes munkájához mérhető próbálkozással. Az amerikai történész a teljesség igényével - töméntelen mennyiségű szakirodalom felhasználásával, többtucatnyi túlélőinterjú készítésével, levéltári kutatások segítségével -, ezerkétszáz oldalon írta meg a Szovjetunió egészét behálózó táborok históriáját. Úgy teszik, törekedett arra, hogy miközben megrajzolja a szisztéma működésének hátterét - az 1917-es puccstól a történet nem Sztálin halálával, hanem a rendszerváltással bekövetkező végéig -, a sokmilliónyi áldozat egyikének-másikának személyes sorsát is közelebb hozza.

Tudományos dolgozatoknak ritkán jut olyan elismerés, amilyennel Applebaumot az olvasók díjazták: A Gulag története számos országban több tízezres példányszámban fogyott el. E körülményt feltehetően nemcsak az magyarázza, hogy a szerzőnek sikerült igényesen és érthető nyelven előadnia mondandóját. Az is: a jelek szerint a nyugat-európai értelmiségi közvélemény "megérett" arra, hogy a hitleri után a sztálini pokollal is szembenézzen. Mint arra a szerző is hivatkozik, a baloldali entellektüelek évtizedekig nem voltak képesek tudomásul venni, hogy ami a Szovjetunióban zajlott, az nem pusztán egy többre érdemes kísérlet megbicsaklása volt. Applebaum természetesen nem tesz egyenlőségjelet Auschwitz és Kolima közé, nem méricskél, bölcsebben és árnyaltabban gondolkodik. Csak annyit akar, hogy a dolgok a helyükre kerüljenek. E folyamatnak fontos állomása A Gulag története.Anne Applebaum: A Gulag története I-II., Európa Könyvkiadó, Budapest, 2005, 800 + 403 oldal, 5500 forint.