A hivatal megállapította, hogy tavaly a gázszolgáltatásban az ügyintézési normaérték feletti esetek száma 78 százalékkal csökkent. A nem teljesített szolgáltatások miatt a fogyasztó részére fizetendő kötbérek kifizetési aránya alig érte el a 10 százalékot.
A hivatal felhívta a társaságok figyelmét, hogy a kötbérkifizetéseket automatikusan teljesíteni kell, ezért ha ezeket nem teljesítik, a MEH 2006. év értékelése során pénzügyi szankcióval fog élni.
A vizsgálat szerint három társaságnak volt egész évben működő call center szolgáltatása. Mindhárman teljesíteni tudták az előírt szolgáltatási színvonalat, vagyis éves átlagban 30 másodpercen belül fogadni tudták a beérkező hívások minimum 70 százalékát.
A legjobb teljesítményt a DDGÁZ Zrt. nyújtotta, ahol a hívások 79,71 százalékát fogadták a megadott időn belül. A jogos reklamációk aránya a gázszolgáltatóknál jellemzően 9,17 és 39,5 százalék között alakult. A DDGÁZ Zrt. esetében figyelemre méltóan alacsony, 0,19 százalék volt az arány. Tíz százalék alatti volt ugyanez a mutató a DÉGÁZ Rt., az ÉGÁZ Rt. és a FŐGÁZ Rt. esetében, és 30 százalék közeli vagy afeletti a DDGÁZ Zrt., a KÖGÁZ Rt.,és a TIGÁZ2 Kft. működése során. Köztes helyet foglal el a TIGÁZ Zrt. a maga 16,2 százalékos arányával. A hivatalhoz érkezett, 1000 fogyasztóra eső jogos panaszok tekintetében igen kedvezőek voltak a tapasztalatok az előző évhez képest. Három közüzemi szolgáltató, a DBGÁZ Kft., a DDGÁZ Rt. és az ÉGÁZ Rt. ellen egyáltalán nem érkezett jogos panasz a hivatalhoz 2005-ben. Három társaság ugyan túllépte a határozatban meghatározott szintet, a Magyar Gázszolgáltató Kft., illetve a TIGÁZ2 Kft. esetében azonban ez a különösen alacsony fogyasztói mennyiség következménye. Az elvárt szintet túllépő harmadik társaság, a KÖGÁZ Zrt. túllépésének mértéke pedig alacsony, 4,5 százalék volt. Az értékelés megállapította, hogy a földgázszolgáltatók teljesítették a gazdasági ösztönzésre kijelölt színvonal mérőszámokat. Ahol túllépés következett be, annak mértéke nem tette szükségessé a hivatal közvetlen beavatkozását, így MEH nem szabott ki a bírságot az ügyfélkapcsolati szolgáltatásminőség témakörben 2005-ben. (MTI Eco)